Če najdete denar v bankomatu (ki ga je pozabil nekdo pred vami), potem ga odnesite na policijsko postajo, saj se vam lahko zgodi, da bo lastnik denarja prijavil izgubo denarja in boste osumljeni storitve kaznivega dejanja zatajitve po petem odstavku 208. člena Kazenskega zakonika. Bankomati imajo namreč video nadzor in če boste dvignili denar na bankomatu, bodo imeli vse vaše podatke.

Da, prav ste prebrali. Ker ste našli denar, ki ga je nekdo pozabil v bankomatu in če samo odnesete domov, je zagrožena kazen za to dejanje: “Navedeno kaznivo dejanje stori kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.”

Zakaj pišem o tem? Ker sem bil pred časom na policijski postaji in se je zglasil pri policiji občan, ki je prijavil pozabljeni denar na bankomatu. Najprej je kontaktiral banko, kjer so mu povedali, da bankomat nič več sam “ne požre” pozabljenega denarja v reži, ker so imeli preveč dela s tem na bankah (tega podatka nisem preveril!). In posledično je prišel vprašati na policijsko postajo, če je slučajno kdo prinesel pozabljeni denar.

Policist mu je razložil, da lahko proti neznancu naznanite kaznivo dejanje zatajitve. Ker se je ta oseba zavedala, da gre za njegov problem, ker je pozabil denar – le tega ni storil. Lahko pa bi.

Če najdete denar in ga odneste na policijsko postajo in se po letu dni ne javi lastnik, potem vam pripada ta denar. Seveda, če se ne boste na policiji izjavili, da ne želite imeti tega denarja, tudi v primeru, če se ne najde pozabljiva oseba. Če se boste temu odpovedali, bo ta denar pristal na računu države.

Prav tako pa so v 51. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) zapisane obveznosti najditelja:

  • Kdor najde in vzame premičnino v posest (najditelj), je dolžan o tem takoj obvestiti lastnika premičnine ali osebo, za katero utemeljeno meni, da je upravičena do prevzema premičnine.
  • Če najditelj ne pozna osebe iz prejšnjega odstavka ali njenega naslova, je dolžan prijaviti najdbo na policiji.
  • Policija lahko prevzame premičnino v hrambo oziroma pusti premičnino v hrambi najditelja.
  • Če se premičnina lahko pokvari, ali če so z njenim vzdrževanjem povezani nesorazmerni stroški, jo policija lahko proda na javni dražbi ali po dnevni ceni. Izkupiček od prodaje stopi na mesto najdene premičnine.
  • Če je vrednost najdene premičnine neznatna, najditelju najdbe ni treba prijaviti na policiji.

In v 52. členu, kjer so zapisane pridobitvene lastninske pravice z najdbo:

  • Najditelj, ki je izpolnil obveznosti iz 51. člena tega zakona , pridobi lastninsko pravico na premičnini s pretekom enega leta od obvestila ali prijave, če upravičenec ni zahteval njene izročitve in če se premičnina še vedno nahaja v hrambi pri najditelju ali policiji.

Ja, poštenost se ponavadi splača. Pozabljivost malce manj.

Dvig gotovine na bankomatih s konverzijo ali brez konverzije v drzavah brez Evra
Dvig gotovine na bankomatih s konverzijo ali brez konverzije v drzavah brez Evra