Raziskava PISA je projekt, ki poteka že od leta 2000 in ki vsake tri leta preverja napredek 15-letnih učencev za bralne, matematične in naravoslovne kompetence. Mednarodna raziskava poteka v državah OECD – med učenci prvih letnikov gimnazij in srednjih šol. Slovenski učenci so nadpovprečni po raziskavi PISA.

Včeraj so razkrili podatke raziskave za leto 2018 in naši učenci so se v kategoriji branle pismenosti uvrstili na 21. mesto in zbrali 495 točk. Leta 2015 so zbrali 505 točk in bili uvrščeni na 13. mesto.

Pri matematični pismenosti so dobili 509 točk (leta 2015 – 510 točk), pri naravoslovni pa 507 (leta 2015 – 513 točk). Slovenski učenci so se tako uvrstili nad povprečje OECD, ki je na področju matematične in naravoslovne pismenosti 489 točk, na področju bralne pismenosti pa 487 točk.

Najboljši učenci prihajajo iz Kitajske, Singapurja, Japonske, Estonije in Finske.

Še par zanimivih podatkov je možno izluščiti iz raziskave PISA:

  • slovenski učenci v primerjavi z vrstniki po svetu izražajo nižjo motiviranost
  • učenci, ki so kljub šibkejšemu okolju pri branju uspešni, izražajo pomembno višji užitek oziroma zadovoljstvo v branju od ostalih
  • na uživanje v branju ima pomembni učinek zaznava navdušenja učitelja slovenščine pri poučevanju
  • podatki kažejo na nizko raven izražanja pozitivnih čustev (veselja, sreče in radosti)
  • stopnja medvrstniškega nasilja je glede na odgovore 15-letnikov sicer pod povprečjem OECD
  • podpovprečno je tudi izražanje občutka pripadnosti oziroma sprejetosti v šoli
  • manj kot desetina zmore ločiti med dejstvi in mnenji, če so le-ta navedena v zapletenih ali abstraktnih trditvah

Raziskava je pokazala, da so učenci še najbolj »povezani« na spletu, kjer preživijo več kot tri ure dnevno, kar je ena ura več kot leta 2012. Digitalni svet tako postaja pomembni dejavnik oblikovanja njihove realnosti.

Več informacij o raziskavi – https://www.oecd.org/pisa/

Slovenski ucenci so nadpovprecni po raziskavi PISA
Slovenski ucenci so nadpovprecni po raziskavi PISA