Samostojni podjetniki bomo od sedaj naprej za prispevke za socialno varnost plačali 401,98 evra mesečno – gre za minimalne prispevke. Prispevki se vsako leto februarja uskladijo s povprečno mesečno bruto plačo za preteklo leto. Lansko leto se je povprečna mesečna bruto plača dvignila na 1.753,84 evra in posledično bomo višje prispevke za socialno varnost plačali tudi samostojni podjetniki.

Do sedaj je bil znesek za socialno varnost –  385,42 evra, glede na povprečno plačo leta 2018, sedaj pa je 401,98 evra. Verjetno se še kdo spomni, da je bil prispevek za socialno varnost leta 2010 – 280 evrov, leta 2005 pa 330 evrov.

  • prispevki za PIZ – 256,24
  • prispevki za ZZ – 141,54
  • starševsko varstvo in drugi prispevki – 4,20

Preko 100.000 samostojnih podjetnikov in samozaposlenih je v Sloveniji, ki nimajo enakih pravic, kot jih imajo zaposleni, kljub temu, da jih večina opravlja delo, ki bi ga sicer opravljal zaposleni, vendar se marsikatero podjetje raje odloči za optimizacijo, ker s takšnim načinom prihranijo pri stroških.

Vendar s to razliko, da samostojni podjetniki “nimajo” plačanega dopusta, bolniške, prevoza, hrane …

Samostojni podjetniki prispevki za socialno varnost 40198 evra
Samostojni podjetniki prispevki za socialno varnost 401,98 evra