Včerajšnja informacija, da je Ustavno sodišče sklep, da za zaprtje šol ni pravne podlage, sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu je bilo presenetljivo. Seveda je bil proti temu zgolj in samo Klemen Jaklič. Namreč US je odločilo, da sklep vlade, s katerim je vlada podaljšala ukrep zaprtja vseh šol, tudi šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami, ni stopil v veljavo, ker ni bil objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Ja, gre za eno izmed večjih šlamastik in Andraž Teršek je včeraj spisal odličen komentar na to temo.

ZGODOVINSKA ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA – ODLOČITEV V IMENU LJUDSTVA IN ZA DOBROBIT LJUDSTVA, PREDVSEM PA ZA ZAŠČITO…

Posted by Andraž Teršek on Thursday, 3 December 2020

Spoštovana javnost,
moral sem počakati, preden vas obvestim. Dal sem besedo in besedo držim. Zdaj, ko so mediji že izpostavili zgodovinsko odločitev Ustavnega sodišča, lahko o tem nekaj besed napišem tudi sam.

Zadeva je za pravnike res osupljivo banalna, za pravno nepoučene ljudi pa zna biti težje razumljiva. Se bom zelo potrudil, kot vselej.

Najprej, vsi sklepi o prekinitvi pouka, ustavitvi procesov vzgoje in izobraževanja otrok, skrbstvu otrok s posebnimi potrebami, vsi v odločbi Ustavnega sodišča omenjeni sklepi veljajo za pravno neobstoječe, kot da jih ne bi bilo, kot da ne bi bili sprejeti.

Ustavno sodišče je sicer presojalo ustavnost sklepov iz naslova pouka, šol, otrok s posebnimi potrebami in učencev. A ta odločitev ima veliko večjo razsežnost, ker zadeva sklepe kot take, hkrati pa zadeva vse odloke, katerih veljavnost je bila podaljševana s temi sklepi.

Bom pojasnil podrobneje. A takoj zapišem, da takšnega primera tako enormne šlamastike, neodgovornosti, neznanja, nesposobnosti in oblastniškega napuha ne pomnim.

Vlada ima tri dni časa, da postopkovno in vsebinsko zagotovi veljavnost sklepov, oziroma, da jih pravno pravilno objavi, ali sprejme nove odloke. Ker mora zagotoviti tudi veljavnost vseh odlokov!

Če vlada tega ne stori, se bo nadaljevalo stanje, kot da sklepi ne bi bili sprejeti. In nadaljevalo se bo stanje, kot da odlokov, katerih veljavnost se je podaljševala s temi sklepi, ne bi bilo.

Za nazaj pa to pomeni utemeljeno pravno podlago za vložitev kazenskih ovadb in za vlaganje odškodninskih tožb vseh ljudi, ki jih ti sklepi in odločba sodišča neposredno zadevajo. To pa niso samo starši, otroci, učenci, učitelji in učenci s posebnimi potrebami. To so (ste) VSI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE REPUBLIKE SLOVENIJE, ki lahko utemeljeno dokažate, da vam je bila s tem povzročena škoda, ki jo je mogoče prepričljivo dokazati pred sodiščem.

Vlada je veljavnost odlokov podaljševala z vsebinsko praznimi in neobjavljenimi sklepi. To je poseben poudarek te komaj dojemljive in neprecedenčno neverjetne šlamastike, ki pa budnim očesom pravnikov in pravnic in še budnejšem očem sodnic in sodnikov slovenskega ustavnega sodišča ni ušla. Od 5.11. dalje.

To pomeni, da tudi vsi odloki, ki niso bili pravno pravilno podaljšani, ker so bili podaljšani s temi neobjavljenimi, zato protiustavnimi in pravno neobstoječimi ukrepi, ne veljajo, ker velja, kot da jih sploh ne bi bilo.

To pomeni, da so tudi kazni, izrečene na temelju teh odlokov, od 5.11. pravno nične. Neplačane ni treba plačati, za plačane se lahko zahteva vrnitev neobstoječega dolga. Itd. A ne razumite tega podatka napačno.

Ustavno sodišče posebej izpostavi, da vlada očitno ni vzela resno navodilo ustavnega sodišča, da mora na sedem dni vsebinsko analizirati in oceniti stanje in ukrepe, temu pa dati ustrezno pravno obliko.

Tema in odgovori bodo za ljudi verjetno težko razumljivi. Še sam komaj dojemam, četudi sem komaj čakal na to zgodovinsko odločitev – ki pove vse, tudi tisto, kar tam ne piše, tudi psihološko.

Danes je četrtek, 3.12.2020. Vlada ima tri dni časa, da zagotovi pravno veljavnost vseh odlokov in ukrepov. To niti približno ne bo enostaven izziv. O njih, takih, kot so, lahko enostavno glasuje. A to ni dovolj za njihovo stvarno, dokazno, vsebinsko utemeljitev.

Hkrati gre za prvo odločitev, v kateri je US presojalo primernost točno določenega ukrepa: šolanje in skrb za otroke s posebnimi potrebami. Onemogočenje uresničevanja te pravice je ocenilo kot prekomeren, nepotreben in zato protiustaven ukrep. To lahko razumemo kot napoved, da bo US bolj podrobno in strogo presojalo posamezne odloke, sklepe in ukrepe po vsebini, glede na njihovo sorazmernost in glede na utemeljenost njihove učinkovitosti glede na zasledovani legitimni cilj. In to je odlično.

Odločitev (SKLEP) je bila sprejeta s sedmimi glasovi proti enemu – 7:1.

Držim in dvigam Ustavo v čast Ustavnemu sodišču.
Pazimo nase. Pazimo na dobrobit drugih ljudi. Dogovorimo se o pravih in učinkovitih ukrepih. Pomagajmo si.

Jaz sem za javno solstvo