Ne, ne gre za mojo domišljijo. Ne gre za 1. april. Gre za dejansko odločitev vlade, ki je sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta vlade RS za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo. Svet bo pristojen za zbiranje, evidentiranje in preučevanje odprtih vprašanj s Cerkvijo na državni in mednarodni ravni.

Tudi “sodelujoči” so zanimivi: predsednik bo državni sekretar Igor Senčar, namestnico predsednika državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec. Člani sveta so: državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec in pravni svetovalci Slovenske škofovske konference Andrej Naglič, Sebastijan Valentan ter Matej Pavlič.

Kaj bo njihovo poslanstvo? Ker ima Cerkev pomembno vlogo v javnem življenju, saj z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti s področja socialne države opravlja pomembno družbeno nalogo, si bodo prizadevali za nadgrajevanje odprtega in trajnega dialoga z njo.

Ja, samo to nam je še manjkalo. Ker v Sloveniji imamo očitno pod to ablastjo zgolj in samo eno vero, vse ostale so pač nepomembne. Sicer pa sem napačno verjel, da v Sloveniji še vedno velja Ustava, ampak očitno sem se motil.

7. člen ustave namreč pravi: Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

Zadnji naj ugasne luč … Vlada se očitno zaveda, da mora poskrbeti za glasove, ki jih bodo prinesli pripadniki cerkve in posledično jim je treba prisluhniti in stopiti naproti. Me zanima, če bi imela katerakoli drugi vera v Sloveniji toliko pripadnikov, če bi tudi njim “prisluhnili”. Ja, noro je vse skupaj …