Minister Šturm bi bil pripravljen iz držvne blagajne vzeti 600 milijonov eurov za poplačilo materialne škode iz časa 2. svetovne vojne.
Republiški stanovanjski sklad bo podelil subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v vrednosti 3,65 milijona eurov.
Ali ne bi bilo bolj preprosto, če bi enostavno samo zamenjali številke!