Včeraj je Facebook na f8 konferenci med vsemi ostalimi novostmi predstavil tudi Facebook TimelineTell your life story with a new kind of profile. Timeline naj bi na enem mestu zbral vse informacije o uporabniku od njegovega začetka, do …. Uporabnik lahko začne s svojim rojstvom, ali pa s prihodom na Facebook in potem ima selekcionirano glede na datum in kraj, kjer so se stvari dogajale, oz. kje je bil – vse skupaj v vizualni obliki.

In Facebook Timeline ni na voljo vsem uporabnikom Facebooka, ampak zaenkrat samo razvijalcem. Vendar obstaja tudi možnost, da se ostalim vključi Facebook Timeline in se ga začne uporabljati – slediti je potrebno samo navodilom, ki jih je objavil TechCrunch – How To Enable Facebook Timeline Right This Second.

Introducing Timeline — a New Kind of Profile