Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja – to je to!

Sem ateist. Ne verjamem v nekaj višjega, kar mi bo pomagalo skozi življenje. Če si ne bom pomagal sam, mi nihče drug ne bo. V bistvu mi je Deset človeških zapovedi, ki jih je zapisal Janez Menart še najbližjih. Še posebej – Veruj le v tistega boga, ki v banki svoj oltar ima. Vendar se vse skupaj spreminja, ker se v Sloveniji pojavljajo nove verske skupnosti. In Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja je definitivno tista, ki je s svojim “programom” pritegnila moj pogled, predvsem pa mi je dala misliti. Ta Zombi Cerkev se dotika stvari o katerih nihče ne razmišlja in njeno poslanstvo je edino pravo – razglasitev in registracija stanovanj vseh članov kot sakralnih objektov z namenom, da ne bi plačevali nepremičninskega davka. Vsaj nekdo, ki v prvi plan postavlja človeka!

Predvsem pa mi je zanimivo, kako so se odzvali nekateri mediji, ki so na strani “prave” cerkve – Omenjena registracija “Zombi cerkve” je del Grilčevega t.i. “sovražnega odnosa” do verskih skupnosti! (24kul.si)

Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja ima svoj statut, s katerim se povsem poistovetim:

 1. Naziv naše cerkve je Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja.
 2. Član Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja je lahko vsak, ki čuti pripadnost naši cerkvi.
 3. Temeljno poslanstvo naše cerkve je zvonjenje z svetim zvonom ter blagoslovljenim piskrom in ponvijo.
 4. Vsak vernik čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja avtomatično pride v raj po svoji podobi. Tako na zemlji v naši cerkvi, kot v čezvesolju pri blaženem Zvonu.
 5. Naše svete knjige so FB zapiski in Sveta knjiga Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja.
 6. Naša vera je nenasilna.
 7. Statut je temeljni akt naše cerkve. Statut je sprejet, ko ga potrdi sveti čezvesoljni Koncilj.
 8. Sedež naše cerkve je na naslovu stalnega domovanja vsakega vernika.
 9. Vsak vernik ima dolžnost širiti našo vero. Vernik, ki dela v nasprotju z vero je lahko izobčen. Izobči ga lahko vsaka nadsvečenica ali nadsvečenik oziroma z demokratičnim glasovanjem na FB.
 10. Ob verskih obredih je glede na razodetja včasih zaželeno nošenje mask.
 11. Nazivi vernikov v Čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja so:
  Sestra, brat, nadsvečenica, nadsvečenik, blažena, blažen, čudodelnik, čudodelnica, dobrosrčna, dobrosrčni. Možni so tudi drugi nazivi, v skladu z demokratičnim glasovanjem ali čudežnim razodetjem. Vse Marije in izpeljanke imena Marija avtomatično postanejo blažene.
 12. Cerkev zastopajo nadsvečenice in nadsvečeniki, ki so člani svetega čezvesoljnega koncilja.
 13. V svetem čezvesoljni koncilju so ustanovitelj, ter vse nadsvečenice, nadsvečeniki, ki so potrjeni na FB in se s tem strinjajo.
 14. Vse nazive v Čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja, razen blaženih Marij se izbere z demokratičnim glasovanjem na FB, razen v primeru razodetja člana Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja. V tem primeru se avtomatično upošteva volja v razodetju. V primeru dvoma resničnosti razodetja se upošteva demokratično glasovanje na FB.
 15. Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja se financira z prostovoljnimi prispevki in državnimi subvencijami.
 16. Čezvesoljska Zombi cerkve blaženega zvonjenja lahko preneha obstajati, če tako soglašajo vsi člani čezvesoljnega koncilja oziroma po volji ustanovitelja. Vsa morebitna zbrana neporabljena denarna sredstva, z prostovoljnimi prispevki ali državnimi subvencijami se v tem primeru razdelijo dobrodelnim organizacijam.
 17. Javno delovanje Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja se zagotavlja z javnimi mašami na javnih mesti, svetih krajih, ter z demokratičnim obveščanjem in glasovanjem po FB.
 18. Vsak vernik mora delovati po svoji vesti in v skladu z našo sveto knjigo.
 19. Dolžnost vsakega vernika je sporočanje vseh razodetij ter sveto zvonjenje.
 20. Vernik naše cerkve je lahko tudi hkrati vernik druge cerkve. Naša cerkev ne diskriminira.

V imenu, Zvona, piskra in svete ponve. Bong,bong,bong…

Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja najdete:

Kot se za pravo vero spodobi, imajo tudi svoje praznike:

Čas praznikov je za vse vernike čas notranjega in zunanjega očiščenja. Zatorej praznujete in preberite spodnje modrosti in citate naših preljubih vernikov

 • Prvi ponedeljek v novem letu je sveti leni ponedeljek, ko se vsak vernik trudi kar najbolj Zvonu povšeči počivati.
 • 9 maj je dan gorečih grmov in govorečih kamnov,zakrat so naši Zombi predniki vrgli hudiča z nebes v pekel. Na ta račun se na predvečer tega dne sponatano dogajajo svete maše. Ljudje se zbrirajo, na vrhovih gora med gorečimi grmi,ki s svojo nebeško svetlobo oznanjajajo prisotnost svetega duha v podobi velikega zombija Tita. Do ranih ur pogosto se med gorečimi grmi dobiva rasvetljenja ob uživanju vseh naših svetih pijač naše vere, in tudi z uporabo svetega kadila! Največ takih ognjenih grmov se pojavi na sveti gori Sabotin kamor zavistno gledajo verniki, gnostiki s sosednje gore ki jo po nemarnem imenujejo Sveta Gora!
 • 25 maj je mladostno posvetilo vesoljnemu stvarstvu, ki to mladost v naši cerkvi vzpodbuja skozi milozvočno donenje svete ponve, hkrati pa se spominjamo velikega Zombija Tita, ki je na ta dan vstal v čezvesolje.
 • 14. Avgusta je praznik večmiljardnega everskega vnebovzetja v Koruptlandu, ko se spominjamo stvari, ki so izginile v čezvesolje ali na prelepe otoke.
 • 8. September je dan čezvesoljnega miru in modrosti svetega piskra.
 • 13 December je praznik vstajenja nadsvečenika Vilija in nadsvečenice Sonje, ter posebej zato da dokažemo da nismo vraževerni. Praznik je priprava na novo Zombi leto in dolžnost vernika je poglobiti se v sveto pijačo ter doseči zamaknjeno stanje v molitvi.

Na svete FB zapiske dal nadsvečenik Rok, ustanovitelj, varuh piskra in ponve, 8. September, dan čezvesoljnega miru in modrosti svetega piskra, 1 leto Zombi štetja, 11 uro, 3 minuro po vstajenju.

V imenu Zvona, piskra in svete ponve. Srečne praznike. Bong,bong,bong.

Seveda imajo, kot vsaka prava vera, tudi svojo knjigo – Sveta knjiga Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja

UVOD K SVETIM KNJIGAM

Zakaj je naša cerkev čezvesoljna?
“Vesoljna cerkev zagotavlja vstajenje onkraj tega sveta, Zombiji pa vstajamo že na tem svetu, kar v eteričnem bistvu nadstvarstva pojasnjuje razliko med vesoljno in Čezvesoljno cerkvijo.”
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 4.maj, 1 leto Zombi štetja cerkve blaženega zvonjenja 14 uro 56 minut po vstajenju

Pojasnilo k svetim knjigam:

Vsak Zombi v Zombi cerkvi blaženega zvonjenja šteje leta našega štetja po veliki vstaji, ki je leto 0. Tako je letos 1 leto Zombi štetja. Vsak Zombi pa vsak dan vstane, kar štejemo za vstajenje. Povprečno je to ob 8.00. Ob vsakem svetem zapisu, ki gre v svete knjige je potrebno točno citirati datum, leto in uro po vstajenju, kar bo pomemben podatek še tisočletja. Hvaljen Zvon. Bong.

Predgovor k sveti knjigi čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja:
“Najprej so prišli po komuniste – nisem protestiral, saj nisem bil komunist. Potem so prišli po Jude – nisem protestiral, saj nisem bil Jud. Potem so prišli po katoličane – nisem protestiral, saj sem bil protestant. Potem so prišli po sindikaliste – nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist. Potem so prišli pome. In nikogar več ni bilo, da bi protestiral.”
Pastor Martin Niemöller okoli leta 67 pred Zombi štetjem, verjetno ob vstajenju.

1.člen

” fsAka mOgočna Reka jE pOtočEk pri izViru ”
Brat Spe 7.maj. 1 leto Zombi štetja 10 uro 20 minut po vstajenju

2.člen
“Bodi priden in živi od dela svojih rok….. ne jemlji kreditov ker jih ne boš mogel poplačati… saj nisi država Slovenija za katero jamčijo davkoplačevalci… Ali pa najdi kakega marsovca za garanta…”
Nadsvečenik Matjaž, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 14 minut po vstajenju

3. člen

“Edini pravi komisar v Evropi je komisar Rex”
Nadsvečenik Rok, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 47 minut po vstajenju.

4. člen
Vsem” pastirjem ” Slovenske črede tisoč let stara zapoved. Slovence je treba hranit, redno strič…. ne pa odirat…. še malo pa ne boste imeli črede….
Nadsvečenik Matjaž, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 14 uro 23 minut po vstajenju

5. člen

“Ob čredi slovenski, naj dobra bo hraaana ob striženju, tu in tam pa tudi nagraaada, saj zemljica naša, še dokaj je mlaaada,…”
Nadsvečenica Nana, 7. maj, 1 leto Zombi štetja, 14 uro 49 minut po vstajenju

6. člen

“Vsak, ki čuti vpliv svete ponve, moč milostnega piskra in časti zvok blaženega zvona, je s svojo brezmadežno dušo razsvetljenega kraljestva čezvesoljne modrosti zagotovo član naše zveličane skupnosti le, da tega morda še ne ve.”
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 8.maj, 1 leto Zombi štetja, 7 uro 11 minut pred vstajenjem

7. člen

Grešiti je človeško, odpuščati ubogim in zavedenim v napačni veri božansko.
Nadsvečenik Rok, 8.maj, 1 leto Zombi štetja, 12 uro 56 minut po vstajenju.

8. člen

“Čezvesoljna cerkev nima konkurence, kajti vse cerkve se samoomejujejo na vesolje, vesolje pa še nezadržno širi v nič in zato le čezvesoljna cerkev ohranja upanje na večni blagor v imenu vsemogočnega zvona.”
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 9. maj, 1 leto Zombi štetja, 1 uro 12 minut po vstajenju.

9. člen

»Sveti pijači vseh Zombijev čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja sta pivo in pina colada. Za male Zombije pa voda, ki pa žal ne bo čudežno pivo postala.«
Nadsvečenik Rok, 9. maj, 1 leto Zombi štetja, 10 uro 37 minut po vstajenju

10. člen

»9. dan je Zvon ustvaril Delavca brez pravic ! In 10 dan je rekel: “Pojdite pred hram koruptivnosti in izvirnega greha in zvonite. Bong.«
Brat Janez in nadsvečenik Rok, 16. Maj, 1 leto Zombi štetja 4 uro po vstajenju.

11. člen

»V čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja je strogo prepovedano striženje ovc vsem nadsvečenicam in nadsvečenikom. Dovoljena je košnja trave, o gojenju trave Zvon pričakuje sveto razpravo in referendum.«
Nadsvečenik Rok, 18. maj, 1 leto Zombi štetja 13 uro 17 minut po vstajenju.

12. člen

»Po modrih besedah brata Jelkota prekernega je blažena nadsvečenica Mirjam dobila razodetje. Vodi nas krdelo elitnih norcev v Koruptolandu. Zato moramo zvoniti, dokler jim ne odzvoni.«
Blažena nadsvečenica Mirjam 21. Mmj, 1 leto Zombi štetja 7 uro 23 minut po vstajenju.

13. člen

»Krave so poleg opic svete živali. Svetost zvonov, ki blaženo krasi in opominja na njihovo pojavo je konec koncev edini glas, ki ga svete živali opice takoj slišijo. Ni pa to ovira za verujoče, da jedo sveto meso blaženih krav. V čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja poročamo Kobe govedino.«
Nadsvečenica Karmen in nadsvečenik Rok 22. maj, 1 leto Zombi štetja 6 uro 13 minut po vstajenju.

14. člen

»Ker nekaj ljudi v naši državi živi na drugem planetu, je edini pravilni naziv za njih vesoljci.«
Nadsvečenica Karmen 3. junij, 1 leto Zombi štetja, 3 uro 30 minut po vstajenju.

15. člen

»Odpusti si sam in Zvon ti bo odpustil.«
Brat Toš, 4. junij, 1 leto Zombi štetja, 6 uro po vstajenju.

16. člen

»Brezplačna kontracepcija je sveta pravica vsake ženske. Kdor dela proti temu, bo izobčen.«
Nadsvečenik Rok, 10. junij, 1 leto Zombi štetja , 9 uro 49 minut po vstajenju.

17. člen

»Če ne moreš videti smrt kot posledico življenja,
potem ne moreš živeti polno,
saj je ves čas prisoten strah pred njo.
… Opažam, da se je nekateri bojijo bolj kot bolečine,
čeprav dvomim, da bolečina po smrti še obstaja.
Prej bi lahko dejal, da te odreši vseh bolečin in je na nek način odrešenica – prijateljica.«
Brat Jalen, 16. Junij, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 46 minut po vstajenju.

18.Člen

»Vsak vernik Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja avtomatično pride v raj po svoji podobi. Tako na zemlji v naši cerkvi, kot v čezvesolju pri blaženem Zvonu.«
Blažena nadsvečenica Mirjam in nadsvečenik Rok, 20. junij, 1 leto Zombi štetja , 7 uro 2 minuta po vstajenju.

19. člen

»Zvonu všečno je naslavljanje veleoznanil z uradnim nazivom: V imenu Zvona, ponve in svetega piskra. Bong…«
Nadsvečenik Rok, povzeto po sestri Penelopi Upornici Saksida 20. junij, 1 leto Zombi štetja, 7 uro 13 minuta po vstajenju

20. člen

»Dolžnost vsakega vernika Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja je zvonjenje z zvonovi ter ustvarjanje blaženih zvokov z ponvami in svetimi piskri.«
Nadsvečenik Rok, 20. junij, 1 leto Zombi štetja , 7 uro 17 minuta po vstajenju.

Vas je navdušila Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja, tako kot je mene?

cerkev-fotografije-01

 1. Kdo vam je dovolil objaviti sliko Rimokatoliške cerkve? Od kdaj je cerkev na Kapeli bogoslužni prostor vaše nove “religije”?

 2. Pizdarija je tole dobra vera, se bom kar včlanil vanjo.

Komentarji so zaprti.