Besedo patetično precej pogosto uporabljam. Verjetno nisem edini, ki jo napačno uporablja. Namreč, obstaja razlika, ko želiš povedati, da je nekaj polno patosa (patetično) vs usmiljenja vredno (ang. pathetic). Seveda je potrebno poznati tudi pomen besede patos v tem primeru – tudi to sem napačno uporabljal. Na napačno uporabo me je že dvakrat opozoril Damjan Zorc, ki se spozna na jezik in dobronamerno opozarja na takšne napake.

Kaj je torej patetično in kdo je “pathetic”? Za začetek bom vzel definicijo iz SSKJ, ki pravi sledeče:

  • patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek
  • pátos -a m (ȃ) pretirano navdušenje, pretirana vznesenost: odigrati vlogo brez patosa; s patosom je pripovedoval o svojih uspehih; deklamatorski patos; ekspr. nabrekel patos / ekspr. vse čustvo je bilo le sentimentalen patos (vir)

Kar je ravno nasprotje tega, kar sam ponavadi želim povedati z besedo patetičen. Vse skupaj izhaja iz zamenjave z besedo pathetic (arousing pity, especially through vulnerability or sadness.), ki pomeni pomilovanja vreden – nekoč smo temu rekli tudi beden (vir). Patetičen človek != bednik!

No, sedaj upam, da si bom zapomnil to in ne bom več napačno uporabljal besede patetičen – saj jo ponavadi uporabim ravno za nasprotno od tega, kar sem želel povedati. Hvala Damjanu za takšne in drugačne opazke glede uporabe dvojine in napačne uporabe besed. Cenim!