Sprejet zakon o drugem tiru / Stanko Štrajn

Državni zbor je mirno po sedemurni predstavi za javnost sprejel Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki sistemsko uzakonja možnost razpolaganja z javnim denarjem brez nadzora, kar pomeni, da se nujno zgodi natančno to, kar se je zgodilo s TEŠ 6.

Civilna družba in stroka sta v preteklem letu slovenski javnosti dokazala, da vlada z gradnjo drugega tira Divača – Koper na način, kot ga določa vladni predlog zakona, uzakonja netransparentno odločanje in omogoča sistemsko negospodarno trošenje proračunskega denarja. Vlada in državni zbor se nista pustila zmesti in državni zbor je mirno po sedemurni predstavi za javnost sprejel Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v nadaljevanju zakon).

Glede na javno predstavljeno argumentirano kritiko stroke in civilne družbe in zlasti glede na dejstvo, da so člani Sveta za civilni nadzor nad gradnjo drugega tira v osebnih razgovorih z poslanci obrazložili razloge zakaj ugotavljajo, da je dosedanje vodenje tega projekta nestrokovno in na način, kot ga zagovarja Vlada za državo škodljivo ravnanje, ni mogoče misliti, da je bil zakon sprejet zaradi zmote ali nerazumevanja njegove vsebine. Ne, zakon je sprejet natančno v takšni vsebini, kot sta jo vlada in državni zbor želela in hotela sprejeti. Tu ne gre za psihoanalizo akterjev, temveč gre za presojo po kriterijih zdravega razuma, ki tehta zgolj dejstva o katerih ne moremo dvomiti.

Zakon podeljuje družbi 2TDK d.o.o. koncesijo za gradnjo in za upravljanje drugega tira Divača – Koper in tej družbi zagotavlja:

 • do konca tega leta dokapitalizacijo iz proračuna v višini 200 milijonov evrov;
 • za ves čas gradnje in ves čas koncesije prilive iz nove pristaniške takse, iz novega nadomestila pri cestninah tovornih vozil na avtocestah in iz proračunskih virov v višini, ki bo omogočila odplačevanje dolgov, dobičkov Madžarski republiki skriti za pojmom zalednih držav, za njen predviden vložek, ki je dejansko drag kredit in izplačevanje visokih plač zaposlenih v 2TDK;
 • nadaljevanje vodenja projekta s strani notranjega inženirja DRI d. o. o. , ki sicer v zakonu ni omenjen, a je jasno, da neposredno investitorstvo 2TDK nujno pomeni, da bo vse posle namesto dveh vodenja takšnih projektov neveščih mož dejansko izvajal DRI, ki že vse od leta 2013 dalje pripravlja vse odločitve, ki jih sprejemajo resorno ministrstvo, vlada in državni zbor;
 • izključitev nadzora javnosti, saj so vsi notranji organi nadzora organi vlade kot skupščine ali organi resornega ministra;
 • možnost nadaljevanja gradnje v nasprotju s sistemskimi predpisi, ki urejajo vodenje javnih investicij, saj za pričetek del 2TDK ne potrebuje investicijskega načrta, pač pa le potrditev nedoločene višine nepovratnih sredstev iz evropskih skladov;
 • možnost drugim državam posegati v slovensko suverenost s prevzemom položaja družbenikov v 2TDK kot upravljalca infrastrukture s statusom grajenega javnega dobra Republike Slovenije;
 • možnost 2TDK nadaljevati s naročanjem študij in financiranjem pripravljalnih dejanj, za kar lahko porabi vseh 200 milijonov proračunskega denarja, ne da bi moral progo dejansko začeti graditi, saj po zakonu celo ne sme pričeti z gradnjo, če ne bo željenih evropskih nepovratnih sredstev;
 • možnost povečanja slovenskega javnega dolga, saj 2TDK nima nikakršnih investicijskih sredstev, če nepovratnih sredstev evropske unije ne bo, ali pa bodo dodeljena v mnogo manjši višini od višine, ki jo napoveduje Vlada, razen državnega denarja in denarja, ki ga bo pridobil s krediti z državnim jamstvom.

Vse navedeno pomeni, da bomo za drugi tir porabili poleg že porabljenih 55 milijonov še dodatnih 200 milijonov evrov.

Kaj bomo za ta denar dobili je jasno. Poleg gradbenega dovoljenja, ki mu bo veljavnost nemara potekla prej, kot se bo začela gradnja bomo imeli za več tovornjakov fasciklov študij in projektov. Mogoče bo zgrajena še kakšna dostopna pot, a drugi tir Divača – Koper ne kot enojna in ne kot dvojna proga gotovo ne. Če pa se vendar zgodi, da nam evropski skladi odobrijo 300 milijonov evrov in da Madžarska vloži 200 milijonov evrov in da nato 2TDK z državno garancijo najame še 300 milijonov evrov kreditov, bomo v naslednjih letih soočeni z dejstvom, da je potrebno vložek Slovenije na škodo davkoplačevalcev še podvojiti ali potrojiti, da bomo končno dobili tako željenih in potrebnih 27 km sodobne železnice za tovorni promet.

Uresničitev napovedanega ni le možnost, temveč gre prav za nujnost. Namreč, če zakon sistemsko uzakonja možnost razpolaganja z javnim denarjem brez nadzora, se nujno zgodi natančno to, kar se je zgodilo s TEŠ 6. Investitor, ki neomejeno in brez nadzora razpolaga z javnim denarjem, je stimuliran porabiti čim več, saj ne zapravlja svojega denarja. Več kot javnega denarja porabi in večje kot so razlike med porabljenim in dejansko vrednostjo narejenega, slajši je kolač vodenja investicije izpostavljene korupcijskemu tveganju.

Koliko se iz tako vodenih investicij pretoči v nagrade za nestrokovno in intelektualno nepošteno delo inženirjev, koliko gre k političnim strankam in kakšne so te skrivnostne poti plačilnega prometa ni mogoče izvedeti, ker so vse to strogo varovane državne skrivnosti. Vidimo le posledice, izražene v obliki revnega življenja večine državljanov, ki s svojo revščino plačujejo razkošno potrato države, njenih organov in vseh organiziranih projektantov, inženirjev, pravnikov, ekonomistov, svetovalcev, menedžerjev, nadzornikov in še vseh ostalih brezvestnežev, ki veselo in lagodno uživajo življenje na račun javnega denarja. Če ob tej prijetnosti uspe komu še kaj pridobiti na primer za usluge pri javnem naročanju gradbenih del, je to še razlog več, da se vsa srenja lobistov in svetovalcev prizadeva razlagati natančno to, kar si  ministri na čelu z njihovim predsednikom in poslanci želijo.

In vendar je projekt drugega tira Divača – Koper v eni podrobnosti drugačen od primera TEŠ 6.

Iz javno objavljenih poročil preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec Matjaž Hanžek je razvidno, da se vsi akterji TEŠ 6 od Boruta Pahorja do Petra Kotarja izmotavajo tako, da so se pač zanesli na strokovna poročila, da so zaupali ministru, da ni bilo mogoče predvideti gibanja cen elektrike, da niso vedeli da je ta investicija vodena nezakonito, ker naročila niso bila oddana po postopku javnega naročanja. Torej nihče ni nič kriv, ker pač ni vedel ali ni mogel vedeti, kako zelo narobe je zastavljen ves projekt TEŠ 6. Obratno pa pri drugem tiru Divača – Koper nihče, ne predsednik vlade, ne njegov minister za infrastrukturo, ne predsednik državnega zbora, ne poslanci koalicije, ne poslanci opozicije, ki so glasovali za sprejem zakona ne bodo mogli nikoli razlagati, da niso bili opozorjeni, da niso vedeli, da imata stroka in civilna družba, ki argumentirano dokazujeta, da se investicije ne vodi na tak način, razen, če ne želimo škodovati javnim interesom enostavno prav.

Vsi odgovorni so sprejeli zakon in z njim omogočili sistemsko izčrpavanje proračuna v škodo države in njenih državljanov, ki bodo plačali to potratnost in v škodo gospodarstva, ki bo ostalo brez potrebne infrastrukturne prometne povezave in bo trpelo škodo zaradi odtekanja prometnih tokov v Italijo in Avstrijo mimo Slovenije. Že res, da so krivi strokovnjaki, ki so mirno pripravili tak zakon in ki mirno že vse od leta 2013 dalje vodijo ta projekt tako, da se porablja denar, čeprav se projekt ne premakne iz položaja možnega v stanje izvedenega, toda nedvomno so odgovorni predsednik vlade, prometni minister in vsi ostali voljeni in imenovani funkcionarji zaslužni za sprejem tega zakona, ki so predlagane odločitve sprejeli in odločili. Vsi ti po imensko znani ne bodo mogli razlagati, da niso vedeli in da so bili v zmoti, kajti stališčem stroke in civilne družbe so celo priznali, da vladni zakon res ni namenjen varovanju javnih interesov, a so kljub temu sprejeli zakon, čeprav vedo kakšno škodo bo ta zakon povzročil Sloveniji in vsem njenim državljanom.

Kako je vse to mogoče?

Odgovor je zelo enostaven. Oblast si dovoli ignorirati stroko in proteste civilne družbe, ker v Sloveniji ne delujejo institucionalni organi nadzora. Predsednik računskega sodišča ve, da je ta zakon hudo sporen in kljub temu ne opravi revizije in ne razkrije dejstev o vodenju tega projekta, ki jih civilna družba ne more ugotoviti, ker ji pristojni organi skrivajo informacije javnega značaja. Predsednik protikorupcijske komisije razlaga da je sprejem zakona po nujnem postopku, dejansko brez javne obravnave nedopusten, a ne uvede nikakršnega postopka proti akterjem ravnanja, ki pomeni korupcijsko tveganje, niti ne vloži nikakršne pobude pri pravosodnih organih v smeri preprečitve korupcijsko tveganih ravnanj.

Tarča na javni TV prikaže vrsto dejstev, ki vzbujajo utemeljen sum, da je pri dosedanjem vodenju tega projekta prišlo do zlorab oblasti, a državno tožilstvo ne zahteva nikakršne preiskave, kaj šele da bi razmišljalo o vodenju kazenskih postopkov zoper vse, ki neodgovorno in negospodarno trošijo javen denar in zlorabljajo oblast. Ministrstvo za finance in proračunska inšpekcija ne preprečita trošenje proračunskega denarja v projektu, ki nima niti investicijskega programa, ki nima niti približno znanih virov financiranja, kaj šele da bi imel zagotovljena investicijska sredstva. Nadzorni svet 2TDK, v katerem pet eminentnih članov nadzoruje dva moža v 2TDK ne opravlja svoje funkcije, saj dela 2TDK ne nadzoruje ne dosti, ne malo, ker ga sploh ne nadzoruje. Državni zbor, v katerem poslanci javno razlagajo, da ministri zavajajo (kar je le lepši sinonim za lažejo), pa zoper te lažnive kljukce ne ukrepa, kaj šele, da bi jih razrešil.

Vse navedeno slovenska javnost mirno spremlja in se ne razburja. Povprečen Slovenec bi bil pripravljen tatiča, ki mu na njegovi njivi izkoplje par krompirjev obesiti na prve gavge, a zoper funkcionarje, ki brez sramu zlorabljajo oblast in nas tlačijo v revščino ni pripravljen nit protestirati, kaj šele, da bi uporabil legalna sredstva in bi šel overit kakšno svojo izjavo o podpori zahtevam na preprečitev zlorab na upravno enoto.

Ob vsem tem mi pride v misel pesem redko poštenega in srčno dobrega, žal že pokojnega pesnika Ivana Volariča Feota z naslovom Poskočnica, ki glasi: »Fašisti so poskakovali po svojih žrtvah.« Pesem bi lahko parafrazirali v pesem z naslovom Veselica, ki glasi: »Oblastniki veselo gazijo po lastnem ljudstvu.«

Če bi bila Slovenija na prvem tiru, vse navedeno ne bi bilo mogoče. Toda Slovenija je na drugem tiru in je vse navedeno ne le mogoče, ampak naravnost nujno.

Stanko Štrajn – več Premislekov in kritik zdravega razuma na http://www.prometej.eu

Gostujoči zapis je kategorija namenjena bralcem bloga had. Marsikdo ki bere bloge, tudi zapiše kakšno zanimivo stran, jo fotografira, vendar si zaradi parih prispevkov ne želi odpirati bloga. Nekaj časa sem okleval, premleval, če si res želim tega in ugotovil, da moram narediti nekaj v to smer, sicer izgubi pomen par stvari, ki jih že ves čas bloganja zagovarjam. Namreč najti sinergijo z ljudmi, ki so kompetentni in sposobni in vedno veliko in jim ponuditi, da prispevajo zapise, mnenja, fotografije.

In tukaj vam dajem možnost. Vaše zapise bom objavljal zapise v kategoriji Gostujoči zapis.

Kaj dobite vi? Prostor za objavo na enem najbolj obiskanih blogov v Sloveniji je v bistvu vse kar vam lahko ponudim. In to, da vas bo prebralo veliko več ljudi, kot če bi bili na svojem. Na si ne morem privoščiti da bi plačeval vaše prispevke, tako da je to pro-bono. Kaj dobim jaz? Vsebino, ki se bo razlikovala od moje in bo mogoče pritegnila še kakšnega bralca več.

Pravila igre morajo biti vnaprej jasna:

 • vsak prispevek bom prebral in presodil če je primeren za objavo. Če bo odgovor negativen, ga bom tudi poskusil obrazložiti preko maila.
 • zapisi naj bodo informativni, oz. naj imajo svojo vsebino (tega, kaj je kdo jedel za zajtrk, ne bom objavljal)
 • trači, ki nimajo nobenega verodostojnega dokaza, ne bodo objavljeni
 • politična stališča naj bodo podkrepljena z dejstvi in ne zgolj natolcevanje
 • če boste poslali fotografije, naj bodo vaše avtorsko delo (fotke iz interneta objavljate na Siolu!)
 • komercialni zapisi o tem, kako je vaš portal oh in sploh, ne bodo objavljeni
 • obvezno mi morate sporočiti kako naj vas podpišem

Če je še kakšen predlog, vprašanje, diapozitiv, karkoli, me lahko kontaktirate na mail info @ had.si, kamor lahko tudi pošljete svoje prispevke.