Zadnja leta imamo v Sloveniji vse več in več sovražnega govora. Vsak, ki ima par minut časa lahko na družbenih omrežjih zapiše, kaj bi bilo potrebno storiti z migranti, določeni mediji lahko vsak dan objavijo lažne informacije o tem, kaj vse počnejo migranti. In čeprav imamo v ustavi zapisano, da je vse to protiustavno, se v Sloveniji nič ne zgodi.

Hrvaška je včeraj dokazala, da je pri njih drugače – par lokalnih televizij bodo zatemnili za en dan zaradi oddaje Bujica, kjer so v uredniški vsebini imeli veliko sovražnega govora. Mogoče bi bil čas, da se v Sloveniji pogleda kakšen članek določenih medijev, kjer so takšni uredniški članki vsakodnevni, vendar se nič ne zgodi. Vendar nazaj k ustavi.

Slovenska ustava ima v svojem 63. členu zapisano: protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Kot omenjeno že zgoraj – določeni mediji v Sloveniji bazirajo na sovražnem govoru. Družbena omrežja so polna sovražnega govora, ki kot plevel raste in se širi v vse pore družbe. In ko neko laž ponavljaš dovolj dolgo časa (ta ne postane resnica!!) se marsikdo vpraša, če je slučajno nekaj na tem. In ta način propagande gre nekaterim dovolj dobro od rok.

Pred par dnevi je sodišče predsedniku SDS-a Janezu Janši izreklo tri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta zaradi razžalitve novinarke in urednice Televizije Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek. Kar je bil prvi korak. Verjetno bo sedaj kakšen njegov oboževalec vseeno pomislil, ko bo v “žaru boja” poskušal biti žaljiv, da to vseeno ni prava pot in da ima ta pot lahko tudi posledice. Do sedaj pač tega ni bilo in vsak, ki je imel par sekund časa je lahko uporabil sovražni govor in žaljivke – ker se ni nihče konkretno ukvarjal s tem.

Ne, ne gre za kratenje človekovih pravic. In ne gre za svobodo govora. Gre predvsem za to, da je svet v katerem živimo postal svet sovraštva in neprestanega strašenja. Saj se verjetno še spomnite 100.000 migrantov, ki so bili pred volitvami pred mejo Slovenije? In njihovega posiljevanja, uničevanja in umorov, o katerih so določeni mediji dnevno poročali. No, očitno ni bilo nič od tega res, vendar koga to briga? Škoda je bila storjena in določen odstotek ljudi je verjel pravljičarjem, ki so jih zapisali.

Žalostno je, da je v Sloveniji postal za nekatere sovražni govor edini govor in da v bistvu niti več ne razumejo, da ni vse svoboda govora.

Poleg ustave, pa imamo v Sloveniji tudi kazenski zakonik Republike Slovenije KZ-1, ki ima v 297. členu – Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

  • Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.
  • Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.
  • Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.
  • Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.
  • Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.

Več o pravni podlagi za preganjanje sovražnega govora