Koronavirus izvajanje kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo Koronavirus izvajanje kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo

Koronavirus / tuji državljani iz Italije v Slovenijo s potrdilom o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada je danes sprejela sklep o izvajanju kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo. Tujim državljanom, ki ne bodo imeli potrdila o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), bodo lahko prepovedali vstop na območje Slovenije. Za tovorni promet se ne bo izvajala kontrola vstopa.

Včeraj je predsednik vlade napovedal ta ukrep in pred par minutami so to odločitev o izvajanju kontrole vstopa na meji z Italijo tudi uradno sporočili na Twitterju.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo 11. marca 2020 začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije.

Kontrola vstopa na meji se bo izvajala pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Preverjali bodo, ali imajo osebe potrdilo o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti starejše od treh dni. Osebi, ki ne bo imela ustreznega potrdila, se bo lahko prepovedal vstop na območje Republike Slovenije. Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet.

Minister za zdravje bo za podrobnejšo izvedbo tega sklepa izdal odredbo, v kateri bo med drugim opredeljena tudi ura, kdaj se bo kontrola vstopa začela izvajati.

Koronavirus izvajanje kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo
Koronavirus izvajanje kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo