Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela novi odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah ter gibanja zunaj občin, s katerim dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja (vir). Odlok začne veljati 18. aprila.

Posameznik lahko ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem v svoji občini izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Prav tako je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen če gre za izjeme v skladu z odlokom, kot so denimo družine.

Pri gibanju in zadrževanju, ki je dopuščeno zaradi vzdrževalnih del in opravil na zasebnem zemljišču, mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje nekatere osebne podatke in med drugim razloge za takšno zadrževanje. (povezava do vzorca izjave)

Med spremembami je tudi veljavnost vozniških dovoljenj, ki so se podaljšala do 17. junija. Do takrat so podaljšali tudi veljavnost prometnih dovoljenj, medtem ko bo prepoved izvajanja tehničnih pregledov do 17. maja.

Ko zagovorniki svobode govora nasprotujejo svobodi govora shizofrena Slovenija