Konec marca bomo v Sloveniji dobili biometrične osebne izkaznice. Cena biometrične osebne izkaznice bo 29,53 evra in bo veljala 10 let. Stare osebne izkaznice, ki so še veljavne ni potrebno zamenjati in bodo še naprej veljavne.  Vendar so nekateri v Sloveniji proti biometričnim osebnim izkaznicam. Zakaj? biometrična osebna izkaznica v povezavi s čipom v cepivu in predrtimi možgani zaradi grafena na palčkah za testiranje ob 5G omrežju sproži algoritem in postanemo internet teles

Tole sem včeraj nekje zasledil in nisem mogel razbrati ali gre za šalo ali pa nekdo to resno misli. Vsekakor pa je v teh dneh veliko debat ravno na temo biometričnih osebnih izkaznic in marsikdo je proti njim! Glede na to, da že vrsto let v Sloveniji obstajajo biometrični potni listi, mi ni povsem jasno zakaj nasprotovanje, mogoče pa je vsega kriva QR koda, ki bo na zadnji strani osebne izkaznice in jo nekateri očitno povezujejo s Covid-19.

Kaj vse bo zapisano na biometrični osebni izkaznici?

  • nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti.
  • čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti. To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti.
  • osebna izkaznica vsebuje QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini).
  • državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje.
  • na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva.
  • predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.

To je to. Ker pa je precej strahov tudi glede tega, da bodo vsi imeli možnost vpogleda v podatke na novi osebni izkaznici – podoba obraza in prstna odtisa se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje.

Z drugimi besedami. Na več nivojih bo vpogled v podatke na kartici. Nekateri bodo imeli dostop do določenega dela, drugi do drugega. Glede na to, da nismo prvi na svetu, ki uvajamo to tehnologijo in z njo ne premikamo mej, so mi precej zabavni strahovi ljudi, ki sicer nimajo osnove, prikažejo pa veliko nepoznavanje tega segmenta in tehnologije.

Jaz se vsak dan bolj zavedam, da je nepoznavanje stvari največja težava povsod. Da iz tega naslova nastane največ teorij zarote, ki nimajo osnov, bazirajo pa na strahu pred nepoznanim in v času, ko ima vsak možnost izražati svoje mnenje, ni hudič, da ne najde vsak še dva “kompanjona” in strah je zasejan. Tudi pri biometrični osebni izkaznici gre za povsem enak vzorec …

biometricna osebna izkaznica