had blog roni kordis

Krizno ogledalo STA

Zanimivo – STA – Slovenska tiskovna agencija me je pozitivno presenetila. Novo spletišče, ki so ga poimenovali Krizno ogledalo STA – http://kr-og.sta.si/ in ima podnaslov Iz krize v razvoj –…

Nadaljuj z branjem
6 Komentarji
had blog roni kordis

Nova politična stranka Lipa

Stranka Lipa je nastala iz bivših poslancev stranke SNS. Ustanovili so jo Barbara Žgajner Tavš, Sašo Peče in Boštjan Zagorac s svojimi somišljeniki. Predsednik stranke Lipa je postal Sašo Peče….

Nadaljuj z branjem
10 Komentarji
had blog roni kordis

postbrezvejicvelikihzacetnicinostalihpravil

zedaljcasasemrazmisljaldabimalceeksperimentiralnabloguindanesjedandkosemseodlocildatotudirealizira mzakajnebinapisalpostakibibilpovsembrezvsehvelikihzacetnicvejicpikinostalegakarsodivvsaksestavekin takomevkoncnifazivsakkiseboprebilskozitolenebomogelobtozitidaneznampravilnouporabljatipravilslove nskegajezikapolegtegapatudicesebomzmotilvtemzapisutegaitaknebonihceopazilsemogocemotialipajer essekdouspedesifrirativseskupajdosemnojamenidefinitivnonebiuspelooziromaseminitinebidaloampakvs akclovekimasvojeveseljeinvsakclovekdelastvarikijihsamzeliinkomurkolibouspelovseskupajprebratiinnajt ikaksnonapakonajmenatoopozoripriznamdajenebomselpopravljatiampakjobomznasmehomnalicupresko cilkotdajenibiloampaksedajpareszemalceprevecnakladamampaktojetudinamentegapostavkoncnifazitu ditestiramsvojozbranostkajtitaksnopisanjejeprecejnapornokdorneverjamenajsamposkusikajtiprstisamii scejovejiceinvelikezacetniceinnajboljsempresencendazelopogostoodtavajodocszkipasevtempostuniti nevidijoinravnotojeseboljzanimivokakorkolizemeveselidastesivzelicaszatalepostinobljubimdabomvnasle dnjihdnehposkusilsepartaksnihstvariinupsnakoncusemugotovildamitolepovsemnerazumnorazmecepoce lemblogutakodasemmoraluporabitienter :evil:

Nadaljuj z branjem
8 Komentarji