Pobudnik iniciative Slovenija neposredno je Tadevž Ropert, podiplomski študent psihologije (koordinator programa Hiše znanosti, koordinator Dosjejev Ψ). Slovenija neposredno je politična stranka v ustanavljanju. Ne levo, ne desno, ampak od spodaj in neposredno. Več informacij o sami stranki pa na njihovem Facebook profilu – http://www.facebook.com/SlovenijaNeposredno, oz. na spletnem mestu, ki pa še ni funkcionalno popolno (manjkajo vsebine) –

V Mariboru se rojeva nova politična pobuda. Če bo zaživela, bo to nekaj povsem novega v slovenskem političnem prostoru. Če se ti iniciativa zdi zanimiva, ji lahko pomagaš v življenje tako, da o njej obvestiš še druge. Če pa ne, pa brez zamere.

Par predlogov, ki jih predlagajo:

  1. Prostor, kjer se v Sloveniji odloča o najpomembnejših stvareh (o spremembi ustave, sprejemanju zakonov, proračunu in kjer se posledičnoureja velik del vašega življenja), je parlament.
  2. Veliko zahtev, ki se jih sliši zadnje čase, kakor tudi veliko stvari, ki bi jih bilo potrebno bolje urediti, preprosto ni mogoče udejanjiti nikjer drugje kot v parlamentu.
  3. Parlament obvladujejo klasične politične stranke. Klasične politične stranke so diktirane s strani njihovih predsednikov in so pod vplivom ljudi, ki jih financirajo. Zato so daleč od predstavljanja in zastopanja ljudi. Potrebujejo vas le enkrat na vsaka štiri leta, da jih obkrožite na listu papirja. Nikakor pa ne bodo pljuvale v lastno skledo in se zavzemale za spremembe, ki škodijo njim samim.
  4. Za dosego sprememb se je potrebno uvrstiti v parlament. Da se ne bi ponavljali napaki, zapisani pod točko 3 (notranja nedemokratičnost stranke, ki je pod diktatom predsednika in odvisnost od financerjev), si je potrebno zamisliti novo obliko politične stranke.
  5. PREDLAGAM USTANOVITEV STRANKE »SLOVENIJA NEPOSREDNO«, KATERE POSLANCI BODO V PARLAMENTU VSAKOKRAT GLASOVALI TAKO, KOT BO GLASOVALA VEČINA NJENIH ČLANOV NA SPLETNI STRANI STRANKE. TAKO BODO POSLANCI ZARES PREDSTAVLJALI VOLJO LJUDSTVA IN HKRATI BILI NEODVISNI OD (FINANČNIH) PRITISKOV NANJE.
  6. PRIDRUŽI SE!

Politična stranka v ustanavljanju. Ne levo, ne desno, ampak od spodaj in neposredno. Slovenija neposredno.

“Ne poznam nobenega varnega mesta, kamor bi bilo možno shraniti najvišjo moč družbe kot med ljudi same. Prav tako menim, da v primeru, če mislimo, da ljudje sami niso dovolj razsvetljeni, da s to močjo odgovorno ravnajo, potem rešitev ni, da jim jo vzamemo, ampak da jih naučimo, kako z njo ravnati.”  (Thomas Jefferson)