Igra o antikristu - skrunjenje zastave Igra o antikristu - skrunjenje zastave

Igra o Antikristu – Skrunjenje zastave?

Ali gre v primeru “billboarda” za predstavo Igra o Antikristu za skunjenje zastave? To je bilo vprašanje, ki sem si ga zastavil, ko sem šel mimo tega oglasa, ki oglašuje predstavo v Cankarjevem domu – Igra o Antikristu – Oratorij po mariborski nadškofiji, ki bi sicer prvotna morala biti v Mariboru, vendar so jo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavili v Ljubljano.

V Sloveniji imamo ustavo, kjer je zapisano:

26. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi pravi:
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);

2. in 3. člen pa pravita:
2. člen
Grb, zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost Republiki Sloveniji.
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na način, ki je določen s tem zakonom.

3. člen
Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu.
Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Slovenska narodna zastava se sme uporabljati le v obliki, ki je določena v ustavi Republike Slovenije ter na način, ki je določen s tem zakonom.

 

Torej gre v tem primeru za skrunjene zastave? Vendar je potrebno upoštevati, da gre v tem primeru za umetniško svobodo, za katero pa veljajo “drugačna” pravila, kot pa veljajo sicer. Verjetno so tudi preverili, da ne gre za kršenje ustave, preden so se odločili za takšen način oglaševanja?!

Če kdo ve kaj več o tem, mu bom hvaležen!

Igra o antikristu - skrunjenje zastave
Igra o antikristu – skrunjenje zastave
  1. Seveda je to skrinjenje zastave, ne pa umetniška svoboda. Nekdo se dela norca iz vseh tistih, ki jim Slovenija skupaj s simboli kaj pomeni. Saj ni popolna, je pa naša. Meni se zdi povsem nesprejemljivo popisati zastavo z nekakšno reklamo.

  2. Meni je pa tole iz stare Jugo ustave prepisano o državnih simbolih čisto mimo. Oprostite, ne smeš imeti oblačil, ne uporabnih predmetov s temi simboli. Zapovedano izobešanje pa nima učinka, da ne govorim o tem, da je velikokrat zastava obešena narobe. Za mene popolnoma zgrešena zakonodaja o zastavi in grbu.

  3. Kakšno umetniško izpovedno vrednost naj bi tu imela zastava, mi ni čisto jasno.
    Pa tudi sicer, če “umetnik” nekoga ubije na posebno “umetniški” način, a to ni več umor?
    Meni se zdi, da tole paše v tisto zgodbo o formalnem in “naravnem” pravu. Zakon je sicer OK, ampak mi smo nekaj posebnega in bi malo po “naravno”.

Komentarji so zaprti.