Konec junija je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na svojem spletnem mestu objavila Poročilo o izvedbi posebnega nadzora nad označevanjem in sledljivostjo prašičjega in perutninskega mesa v obratih za razsek mesa in mesnicah. Glede na to, da so bila ugotovitve precej zanimive in je bilo v interesu potrošnikov, so sedaj na Ministrstvu za kmetijstvo objavili tudi poročilo / seznam nadzorovanih obratov za razsek mesa in mesnic (vir):

Z namenom ugotavljanja skladnosti z zakonodajo o sledljivosti in označevanju prašičjega ter perutninskega mesa je bil v času od 22.4.2015 do 31.5.2015, v posameznih odobrenih obratih za razsek mesa in v mesnicah, izveden poseben nadzor. Nadzor je zajemal pregled 40 razsekovalnic prašičjega mesa, 4 razsekovalnice perutninskega mesa in 69 mesnic. Pri izvajanju nadzora so v 8 mesnicah izvajali preglede skupaj s Finančno upravo RS, ki je preverjala izpolnjevanje zahtev iz svojih pristojnosti.

Pri preverjanju sledljivosti in označevanja mesa so inšpektorji preverjali:

 • »sistem« zagotavljanja sledljivosti v obratu ( način določanja serije ali lota, realnost izvedbe »sistema« in preizkus od vhoda do izhoda in obratno)
 • pregled vhodnih in/ali izhodnih dokumentov, ki spremljajo pošiljke prašičjega ali perutninskega mesa
 • ali je možno dokumente dejansko povezati s pošiljko glede na količino prejetega in izdanega oziroma »predelanega« mesa in ali  je možno dokument, ki je spremljal vhodno pošiljko, dejansko povezati z mesom, ki se nahaja v mesnici (hladilnici ali prodajni vitrini)
 • ali je označevanje mesa skladno z določili Uredbe 1337/2013 in Pravilnika o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa (Ur.l.RS, št. 33/04, št.10/05)

Seznam nosilcev dejavnosti pri katerih so bile ugotovljene kršitve

Nosilci živilske dejavnosti (BŽD) niso  zagotovili sledljivosti v obratu/mesnici:

 • MDK d.d., Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana
 • Eurospin,  Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana
 • Mesarstvo Bradač s.p., Ljubljanska cesta 45,1330 Kočevje
 • Eurospin EKO, Kočevje, Ljubljanska 36a, 1330 Kočevje
 • TUŠ Supermarket Ruski car, Dunajska cesta 211, 1000
 • TUŠ Supermarket Grosuplje, Gasilska cesta 1,1290 Grosuplje
 • Celjske mesnine d.d., Obrat PE Diskont, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (sledljivost pomanjkljiva le v HACCP dokumentaciji, za meso je sledljivost zagotovljena)

Dokumenti, ki so spremljali pošiljko v obrat/mesnico, niso vsebovali vseh podatkov/ali pa so napačni o pošiljatelju, prejemniku ali živilu kot to zahteva Uredba (ES)  931/2011:

 • Mesarstvo Blatnik, Selska 46, 1291 Škofljica
 • Eurospin,  Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana
 • Mesarstvo Bradač s.p., Ljubljanska cesta 45,1330 Kočevje
 • MESARSTVO POZNIČ D.O.O. Partizanska 54, 3320 Velenje
 • Interspar Velenje, Šalek 112, Velenje
 • Mercator d..d, SP Podlubnik, Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka
 • Mercator d.d. Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1a, 6000 Koper

Poreklo mesa (oziroma označba živila) je bila v obratu/prodajni vitrini drugače kot je bilo na dokumentih/etiketi, ki so spremljali pošiljko mesa v obrat/mesnico:

 • Mesarstvo Blatnik, Selska 46, 1291 Škofljica MDK d.d., Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana
 • Spar Domžale, Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
 • Mercator Velenje,Šaleška cesta 1, Velenje
 • EUROSPIN EKO d.o.o., PE Novo mesto, Kočevarjeva ulica 5
 • Spar d.o.o., HM Krško, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško
 • Mercator d.d., TC Vrhnika, Robova cesta 6, Vrhnika
 • Spar Zeleni dvor,  Savska cesta 10, 1000  Ljubljana

Pred mesom v prodajni vitrini je bilo napačno označeno /ni  naveden dobavitelj/proizvajalec:

 • Mercator d.d.-Market Ravenka Beltinci, Ravenska c.2,9231 Beltinci
 • Mercator Velenje,Šaleška cesta 1, Velenje
 • Mercator d.d., PE 115543, Supermarket Slovenske Konjice, Slomškova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice
 • Mercator d.d., PE 104777, BLAG.ŽANA SUPERMARKET, Mestni trg 2, 3310 Žalec
 • Spar Novo mesto, Belokranjska cesta 3, 8000 Novo mesto
 • Mesarstvo Mlakar, Kolodvorska 1, Krško
 • Mercator d.d., Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1a, 6000 Koper

Meso v prodajni vitrini/na deklaraciji oz. živilu ni bilo označeno glede porekla ali vzreje ter zakola živali:

 • Eurospin,  Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana
 • Spar Zeleni dvor,  Savska cesta 10, 1000  Ljubljana
 • Maks Mesnica d.o.o., Linhartov podhod 3, 1000 Ljubljana
 • Eurospin EKO d.o.o., Eurospin Velenje, Celjska cesta 4, Velenje
 • Mercator d.d. Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1a, 6000 Koper
 • Mercator d.d.,Hipermarket Postojna, Tržaška c. 59, Postojna
 • Eurospin Tolmin, Trg Tigrovcev 3,5220 Tolmin
 • Lenč d.o.o.,  Zelenova ulica 8, 1000 Ljubljana

Meso v prodajni vitrini/v obratu ni imelo navedbe (oziroma je bilo navedeno napačno) lota/sarže, tako, da ga ni bilo  mogoče povezati meso z vhodnimi dokumenti:

 • Mercator Supermarket Brdo, Cesta na Brdo 19, 1000 Ljubljna
 • Mercator d.d. Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1a, 6000 Koper
 • Pohorske mesnine, Hotinjska cesta 19, 2312 Orehova vas
 • Eurospin,  Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana
 • TUŠ Supermarket Ruski car, Dunajska cesta 211, 1000 Ljubljana

Nosilci živilske dejavnosti niso mogli dokazati rojstva živali oz. je bilo drugačno od ostalih podatkov, a so kljub temu uporabili oz označili meso s “poreklo”, ki se lahko uporabi le, če je bila žival rojena, vzrejena in zaklana v isti državi:

 • Eurospin EKO, Kočevje, Ljubljanska 36a, 1330 Kočevje
 • Mercator d.d.-Market Ravenka Beltinci, Ravenska c.2,9231 Beltinci
 • Mercator d.d., Hipermarket M.S.,Plese 1,Murska Sobota
 • Spar Slovenija d.o.o.,Interspar Murska Sobota, Nemčavci 1D,9000 Murska Sobota
 • Eurospin EKO d.o.o., PE Murska Sobota
 • Panvita MIR d.d., Gornja Radgona
 • Podplatnik d.o.o.,Mesnica Ljutomer,Stari trg
 • SPAR Černelavci- Štefana Kovača 43, M.Sobota
 • Panvita MIR d.d. Mesni center Ave Murska Sobota
 • Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska 11, 3252 Rogatec
 • LEDAS d.o.o., Lava 7, 3000 Celje
 • Strašek d.o.o., Stari trg 11. 3210 Slovesnke Konjice
 • KZ Laško z.o.o., Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice
 • Spar Novo mesto, Belokranjska cesta 3, 8000 Novo mesto
 • SPAR Slovenija d.o.o., Interspar Koper,Ankaranska cesta 3A, 6000 Koper
 • E Lecrerc, Maridis trgovina d.o.o., Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor
 • Spar Zeleni dvor,  Savska cesta 10, 1000  Ljubljana
 • Spar d.o.o., HM Krško, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško
 • Eurospin,  Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana

Označba mesa na prodajnem mestu oz. mesu je imela  samo navedbo države npr. SLOVENIJA, slovensko meso,  ni pa bilo razvidno ali gre za »poreklo SLOVENIJA« ali »vzrejeno v SLOVENIJI«:

 • Interspar City park, Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana
 • Spar Domžale, Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
 • Mesarstvo Bradač s.p., Ljubljanska cesta 45,1330 Kočevje
 • Spar Zeleni dvor,  Savska cesta 10, 1000  Ljubljana
 • Interspar Velenje, Šalek 112, Velenje
 • Supermarket Jager Šmarje pri Jelšah,Rogaška cesta 2a,3240 Šmarje pri Jelšah
 • Martin Boček s.p., Mesnica Boček, Slomškova ulica 2, 3215 Loče pri Poljčanah
 • Mercator d.d., Pe 66, supermarket   Obala 142, 6320 Lucija
 • Mercator d.d SM Logatec

Manjše pomanjkljivosti:

RAZSEKOVALNICE: namesto celega imena države porekla, je napisana koda države.

 • Čadež d.o.o. Visoko 7g, 4212 Visoko,
 • Loške mesnine d.o.o., Kidričeva 53a, 4000 Kranj

MESNICE: manjkala shema kakovosti mesa ali država porekla mesa ni bila napisana z besedo temveč s kodo države ali država porekla ni bila napisana v velikosti 2 cm ali je šlo za neusklajeno terminologijo »rejeno« »vzrejeno«  oziroma »izvor« »poreklo«, nepravilna raba jezika.

 • Supermarket Jager Šmarje pri Jelšah,Rogaška cesta 2a,3240 Šmarje pri Jelšah
 • Mercator d.d., HM Bršljin, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
 • Spar HM Škofja Loka, Kidričeva 53a, 4220 Škofja Loka
 • Eurospin EKO d.o.o., Eurospin Maribor ,Rutar, Tržaška cesta 67, 2000 Maribor.
 • Mercator Market Rožna Dolina, Vipavska c. 12, Nova Gorica
 • Mercator Market Kobarid, Markova pot 1, Kobarid
 • Spar Postojna, Titova cesta 10, 6230 Postojna
 • Spar Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 18, Ilirska Bistrica
 • Supermarket Jager Prvomajska, Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina
 • KZ Sevnica z.o.o., PE Izidor , Trg svobode 13a, Sevnica
 • Promes d.o.o. Lavrica, Šeparjeva pot 8, 1291 Škofljica

Jeap. Precej kršitev. Še posebej, če vzamem v obzir, da Ministrstvo za kmetijstvo vlaga precej denarja v promocijo domačih izdelkov in da mora imeti vsa hrana sledljivost. Očitno si mesarji in mesnice vzamejo vse skupaj malce po svoje in se požvižgajo na vse skupaj. Saj, kdo pa bi vedel ali jemo domače, ali tuje prašičje meso…

krava02.jpg