Naša super hrana / svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov Naša super hrana / svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Naša super hrana / svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Nov dan, nova kampanja za hrano v Sloveniji in novo metanje denarja skozi okno ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tokratna kampanja se imenuje Naša super hrana in se je začela s splošno promocijo lokalne hrane, nadaljevala pa se bo s promocijo mleka in mesa ter nove sheme kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija.

Kupujem Slovensko, Izbrana kakovost, Bodite pozorni na lokalno poreklo, Kupujmo domače, samo par imen kampanij, ki smo jih zadnja leta lahko spremljali. Če bi me kdo vprašal, če sem si zapomnil katero od njih – odgovor bi bil zelo preprost. NE! Niti ne vem točno, kaj so komunicirali. Edino, če grem delati logične zaključke iz naslovov kampanij, potem lahko približno ugotovim za kaj se je šlo.

Ampak po vrsti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima očitno dovolj sredstev (ki jih verjetno pridobi iz EU) in posledično se odloča za “promoviranje” domače, lokalne hrane, za postavljanje standardov v prehranski industriji in za vzpodbujanje povečanja prodaje domače hrane. Super! Za naš denar gre.

Ker sami ne znajo narediti tega, se odločijo za “pitche”, kamor povabijo različne agencije, ki jih potem pripravijo idejne predloge in jih tudi ovrednotijo. Ker so tudi časi za agencije vse prej kot zlati, pripravijo svoje predloge in na MKGPju so navdušeni nad idejami. Odločijo se za izvajalca, ta zgradi spletno mesto, kreira oglase, jih posname in le to se začne predvajati na televiziji in na internetih. Vsi smo srečni in vsi smo zadovoljni. Seveda se naredijo tudi poročila o uspešnosti same kampanje, za katero čez pol leta nihče več ne ve, da je obstajala.

Ker ima MKGP zopet sredstva na voljo, se odločijo za novo akcijo.. In tako se ponavlja v nedogled. MKGP je kar dobra molzna krava in število kampanj, ki jih sproducirajo za njih je precej zanimivo.

Zanima me, koliko ljudi dejansko v trgovini išče izdelke, ki imajo oznako Izbrana kakovost – Slovenija? Ali pa dejansko kupujejo domače? Sam sem sicer precej skeptičen do tega, vendar me kakšna poglobljena analiza in rezultati takšne kampanje lahko prepričajo tudi v nasprotno. Predvsem me zanima odnos med ceno in kupovanjem domačih izdelkov – kaj je za potrošnika v tem času bolj pomembno?

Sicer verjetno, kot vedno zapišem, nisem ciljna skupina teh kampanj, ampak sem pa še vseeno potrošnik. Verjetno nisem edini, ki razmišlja na tak način – ampak v končni fazi mi je vseeno ali je izdelek domač ali pa iz tujine, če ima neke veljavne certifikate, ki so splošno priznani. In le ti mi več pomenijo, kot pa certifikati, ki si jih vsako leto izmislijo na novo v Sloveniji. Če bo šlo tako naprej, bodo morale embalaže imeti eno samo stranico namenjeno temu.

Seveda še vedno obstaja možnost, da jaz samo ne štekam teh kampanij in dejansko delujejo več kot odlično in so vsi deležniki zadovoljni in potrošniki mrzlično kupujejo izdelke s temo označkami! Se motim?

Naša super hrana / svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
Naša super hrana / svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
 1. Ne motiš se. To je tako, kot bi Coca Cola vsako leto spremenila ime in grafično podobo (ter naslov spletne strani).

  Ampak tisti, ki si to zmišljujejo, imajo zagotovljeno in redno plačo, tako da nimajo potrebe, da bi karkoli delali drugače.

  Sploh pa je besedna zveza “super hrana” sporna.

 2. Spoštovani,

  veseli nas, da se o tako pomembni nacionalni temi, kot je izpostavljanje prehranskega sektorja, kmetijstva, podeželja, živilske industrije in nasploh pomena poseganja po lokalni hrani, poglobljeno piše tudi na vašem blogu. Da bo celotna zgodba postavljena v ustrezen in pravilen okvir razumevanja, pa vaši cenjeni bralci in bralke zaslužijo ustrezna in pravilna pojasnila o promocijski kampanji »Naša super hrana«.

  Gre za pomemben nacionalni projekt, ki je združuje nekajletni trud več sektorjev pridelave in predelave hrane v Sloveniji. Slednji se trudijo povečati slovensko samooskrbo s hrano in dati naši hrani pomen, vrednost in mesto, ki si ga pri potrošniku zasluži. V zadnjih petih letih je ministrstvo ciljno vlagalo resurse (kadrovske in finančne) v promocijo lokalne hrane, z namenom osveščanja potrošnikov o prednostih uživanja lokalne hrane, o shemah kakovosti, o označbah na živilih, o pomenu navedb na deklaracijah. Vse to je proces, ki je privedel do tega, da smo potrošniki danes bolj osveščeni in pozorni pri izboru hrane, da poznamo razliko med ceneno in poceni hrano, da prepoznamo kakovost. Pri spremljanju učinkov teh kampanj opažamo, da so potrošniki vedno bolj pozorni pri nakupu hrane. Danes kar 70% potrošnikov preverja poreklo in bere deklaracije, medtem ko je pred prvo kampanjo bilo teh le okoli 30%. Če le zmorejo, potrošniki kupijo lokalno hrano, za proizvod, ki je pridelan in predelan v Sloveniji, pa so pripravljeni plačati tudi nekoliko več.

  Zavedati se moramo, da je pridelava lastne hrane in prehranska neodvisnost izjemnega pomena za vsak narod, kar se je v zgodovini že večkrat pokazalo. Zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji sodi v vrh prednostnih nalog ministrstva. Ne gre le za delovna mesa v kmetijstvu in živilski industriji, gre tudi za ohranjanje in poseljenost podeželja, ki je v Sloveniji še posebej neugodna za kmetovanje in pridelavo hrane. Vsi deležniki v sektorjih pridelave in predelave hrane se že leta trudijo izdelovati visoko kakovostno slovensko hrano. Kljub močni tuji konkurenci na trgovskih policah, domači ponudniki ohranjajo zaupanje domačih kupcev, saj so ti tudi po zaslugi večletnega informiranja in promocije vedno bolj seznanjeni s prednostmi lokalane hrane in osveščeni o ponudnikih. Poseganje po hrani, ki je bila pridelana in predelana v lokalni bližini ima širši družbeni pomen. Vsak evro, ki gre za nakup slovenske hrane, pomeni tudi prispevek za slovensko šolstvo, zdravstvo, socialno, pokojnine, infrastrukturo in splošno blaginjo vseh državljanov, Zato je bilo v promocijskih kampanjah tudi slišati spodbude potrošnikom, da lahko tudi z odločitvami pri nakupih živil vsak dan prispevamo k boljšemu standardu in življenju v Sloveniji.

  Glede konkretne kampanje »Naša super hrana«, ki se je v tem obdobju začela v Sloveniji pa želimo pojasniti, da gre za 3-letno kampanjo, ki je nastala na pobudo slovenskih pridelovalcev in predelovalcev; le-ti pogosto v delovnih pogovorih z ministrstvom poudarijo, da je promocija in spodbujanje potrošnikov po poseganju njihovih proizvodov, eden najmočnejših vzvodov, kjer jim tudi država lahko pomaga da preživijo, še posebno v sektorju kmetijstva in agroživilstva, kjer so poslovne razmere in naložbe že tako nestabilne in tvegane zaradi narave dela, procesov, vremenskih pojavov in drugih nepredvidljivih vplivov. Kampanja je zato financirana delno iz državnega proračuna, delno pa iz prispevkov zainteresiranih sektorjev mleka in mesa, katerih pridelovalci in predelovalci so se letos samostojno odločili, da se vključijo v promocijo na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.

  V sektorju mleka in mesa so prepoznali dobre rezultate splošne promocije, ki jo je izvajalo ministrstvo, zato so se tudi odločili, da z letom 2016 tudi sami začnejo zbirati del sredstev od pridelave in predelave in ga nameniti za skupno promocijo, pri tem pa del sredstev prispeva ministrstvo iz proračuna. Zakon o promociji namreč določa, da se proizvodi lahko promovirajo iz proračuna le, če so v shemi kakovosti in če je del sredstev zbrala pridelava in predelava. V ta namen je uvedena nova shema kakovosti »Izbrana kakovost Slovenija«. S tem znakom so odslej lahko označeni tisti certificirani kakovostni mlečni in mesni proizvodi, ki so pridelani in predelani v Sloveniji. Ta nov znak potrošniku torej jamči poleg kakovosti, slovenske pridelave in predelave tudi reden uradni nadzor. Potrošniki namreč želijo jasno zagotovilo in preverjeno informacijo od kje je hrana in kje je bila predelana, saj evropska zakonodaja glede navedb na živilih ni vedno naklonjena popolni transparentnosti.

  Potrošniki vsak dan vedno bolj zaupajo lokalni proizvodnji hrane, ki je tradicionalna, kakovostna in zaupanja vredna. Pomembno vlogo pri ozaveščanju potrošnikov in odgovornost do ohranjanja podeželja, kmetijskih gospodarstev, živilskih podjetij, poklicev vezanih na te dejavnosti in varovanja okolja, imamo prav vsi, vsak dan. Še posebej pa so pri tem izpostavljeni mediji in drugi deležniki, ki spodbujajo in širijo pomembne vsebine do čim večjega števila ljudi. Naš poslanstvo in naloge na tem področju so do sedaj pokazale da gremo v pravo smer, zato bodo tovrstne aktivnosti proces, ki se bo v prihodnosti še bolj krepile.

  Želimo vam prijeten in uspešen zaključek leta, ob prihajajočih praznikih pa naj bo čim več lokalnih dobrot tudi na vaši mizi!

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so zaprti.