Ko so se pred več kot mesecem po Sloveniji pojavili oglasi s sloganom “Živite v bloku? Lupijo vas kot banane. #nebodibanana” sem bil presenečen, da je nekdo vrgel toliko denarja v to kampanjo, ki se mi je zdela žaljiva in po drugi strani povsem nekreativna. Gre za oglaševanje storitve Izberem.si, ki naj bi etažnim lastnikom omogočila nižanje cen upravnikov in iskanje drugih, cenejših upravnikov.

To, da nekdo uporabi primerjavo banane in potrošnika mi ni šlo skupaj. Preveč na prvo žogo in preveč žaljivo. Ampak moj pogled na oglaševanje je verjetno drugačen in je problem zgolj v meni – tako pogosto razmišljam zadnje čase, ko kakšne kampanje ne razumem. In #nebodibanana je ena izmed njih.

Glede na to, da je bilo povsod polno “billboardov”, da so bili oglasi na TVju in radijskih postajah, je moral nekdo vložiti precej denarja v to kampanjo. Ko sem šel iskati podatke o tem, kdo stoji za tem “projektom” sem ugotovil, da gre za Jureta Lisico – meni sicer neznano osebo. Funkcionalnost portala je preprosta: če želis biti prisoten kot “izvajalec del” na portalu, potem moraš to plačati. In potem dobivaš povpraševanja. In posel. Na drugi strani pa je za uporabnike portala to povpraševanje zastonj.

Vesel sem, da ni njihova kampanja zmotila samo mene, ampak je pritožba romala tudi na oglaševalsko razsodišče, ki je tudi razsodilo o tej kampanji. Pritožnik je bil GZS, Zbornica za poslovanje z nepremičninami in potrošnik. Njuna pritožba je bila:
“Ciljno skupino etažnih lastnikov nagovarja na žaljiv način. Upravniki jih – z izjemo oglaševalca – “lupijo kot banane”, prikazani so torej kot ljudje, ki se pustijo manipulirati in se ne znajo postaviti za svoje pravice. To pa ni v skladu z določili 2. člena SOK, ki med drugim določa, da oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi posameznike ali skupine lahko žalilo zaradi katerega koli kriterija razlikovanja.”

Odgovor oglaševalskega razsodišča je bil, da je pritožba utemeljena. In obrazložitev:

Oglaševalsko razsodišče na podlagi navedb v pritožbi in odgovoru oglaševalca ter ogleda oglaševanja, ki je bilo predmet pritožbe, ugotavlja, da:
  • so v oglaševanju navedene trditve, kot npr. da vsi upravniki pridobivajo neupravičene premoženjske koristi na račun etažnih lastnikov, ki jih za povrhu lupijo kot banane. Zato je oglaševanje zasnovano na način, da z izrazitim pretiravanjem, ki daje vtis dejstva, ki ga je treba sprejeti kot tako, izkorišča pomanjkljivo znanje potrošnikov, poleg tega pa oglaševalec nikjer ne navede vira, ki bi potrjeval resničnost trditev o visokih domnevnih provizijah. Zato oglaševanje krši določila 3.1., 4.1., 4.2. in 5.1. SOK;
  • so etažni lastniki v oglaševanju prikazani na vsaj slabšalen način, kot osebe, ki jih “lupijo kot banane”. Zato oglas ni v skladu z zahtevami kulturnega okolja in iritira potrošnike, kot tak krši določila 7.1. člena SOK;
  • da oglaševanje enako pavšalno prikazuje upravnike večstanovanjskih stavb na izrazito omalovažujoč, celo žaljiv način, kar ni v skladu z določili 10.1. člena SOK;
  • da gre v predmetnem oglaševanju za posredno primerjalno oglaševanje – oglaševalec oglašuje storitev zbiranja ponudb, ki jo za etažne lastnike opravljajo tudi upravniki. Ker le-te prikazuje na omalovažujoč način in jih celo izpostavlja posmehu, oglaševanje krši tudi določila 16.1. in 16.2. člena SOK.

Oglaševalsko razsodišče javno poziva oglaševalca k takojšnjemu prenehanju objavljanja oglasov v okviru akcije “Lupijo vas kot banane.”, ki je bila predmet presoje.

Vesel, da tokrat ni bil zgolj problem v meni, kot je ponavadi, ko ne razumem kakšne oglaševalske akcije. Ali je zaradi tega kaj manj njihovih oglasov? Še vedno so, ker očitno so zakupili vnaprej določene površine. Mi je pa všeč, da vsaj ni več teh oglasov na televiziji in radiju.

 Še bolj zanimiv pa je pogled na uporabo #hashtaga #nebodibanana, ki je bil uporabljen v vseh oglasih. Trije tviti so bili sproducirani v vsem tem času (eden je moje zgražanje).