Po več zahtevah državljanov, Evropskega parlamenta in nekaterih držav članic EU se je EU komisija odločila, da prouči delovanje sedanje ureditve poletnega časa v EU in oceni, ali jo je treba spremeniti. V tem okviru želijo zbrati mnenja evropskih državljanov, deležnikov in držav članic o sedanji ureditvi poletnega časa v EU ter o njenih morebitnih spremembah.

Do 16. avgusta lahko izpolnite spletno anketo, v kateri lahko izrazite svoje mnenje o premikanju ure dvakrat letno. Uro prestavljamo na poletni čas na ravni EU od leta 1980. Z več študijami so v preteklosti že preučevali učinek ureditve poletnega časa v EU na področju notranjega trga, energije, zdravja, varnosti v cestnem prometu in kmetijstvu.

V Bruslju se bodo po preučitvi rezultatov odločili med možnostima: ohranitev sedanje ureditve, ali prekinitev spreminjanja časa, pri čemer bi se države same odločile za stalni poletni ali zimski čas.