Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

V vlogo se vaši osebni podatki prenesejo samodejno, vašo številko transakcijskega računa za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka vpišete ročno. Podatke iz vloge bo obdelovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jih bo preverilo v uradnih evidencah. Študentu/-ki, ki bo upravičen/-a do dodatka, se bodo sredstva solidarnostnega dodatka nakazala na transakcijski račun, zapisan na vlogi.

Povezava na vlogo: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4486

Euronet bankomati tudi v Ljubljani pozor ko dvigate denar na teh bankomatih