NIJZ Koronavirus Priporocila NIJZ Koronavirus Priporocila

Učiteljski (korona) manifest / šole in vrtci naj se odprejo za vse otroke

Učiteljski (korona) manifest / šole in vrtci naj se odprejo za vse otroke. Spoštovani predstavniki MIZŠ in NIJZ! Želimo in zahtevamo, da se šole in vrtci odprejo za vse otroke.

PRAVIČNOST, ENAKOPRAVNOST in EMPATIJA so temeljne človeške vrednote, ki jih moramo v šoli razvijati. Upoštevanje navodil, ki jih zapovedujete, tega ne omogočajo.

 • Socialno-ekonomski vidik

Ljudje smo družabna bitja. Otroci in mladostniki imajo veliko potrebo po druženju in sklepanju prijateljskih vezi. Ustava Republike Slovenije v 53. členu določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije, so za številne ljudi pomenili grobo poslabšanje socialne, finančne, duševne in telesne varnosti. V času karantene je v Sloveniji prišlo do precejšnjega porasta nasilja v družinah, katerega glavne žrtve so otroci, ki bi v skladu z Ustavo Republike Slovenije morali uživati posebno varstvo in skrb. V tem času so se močno povečale socialne razlike. Mnogi starši so ostali brez dela. Učenci so postavljeni v neenakovreden položaj. Prelaganje dela odgovornosti za izvedbo pouka na starše je nesprejemljivo. Glede na trenutno razpoložljive podatke je zaprtje šole nesorazmeren ukrep (1), ki najranljivejšim v družbi grobo krši pravico do izobraževanja, mnogim pa odvzema tudi osnovno, telesno in duševno varnost, ki so je bili v šoli sicer deležni.

 • Psihološki vidik

Med zaprtjem šol je med mladimi prišlo do povečanja anksioznih motenj, nasilja v družini in drugih duševnih težav (nemir, brezvoljnost, težave s spanjem, negotovost, depresija, nelagodje …), (2), kar poveča tveganje za samomor, ki je v Sloveniji med mladimi že tako velik problem. Poslabšanje splošnega duševnega stanja tudi izrazito negativno vpliva na razvoj in izobraževanje otrok in mladostnikov.

 • Uporaba mask in ostali zaščitni ukrepi

Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje uporabo mask pri nerizičnih skupinah. (3)

Na spletni strani NIJZ jasno piše, da maske niso priporočljiva zaščita pred COVID-19. Nepravilno rokovanje z maskami možnost okužbe povečuje. Učinkovitost mask je pri zdravi populaciji vprašljiva. (4) Dodatno tveganje predstavljajo pretirane zahteve po razkuževanju.

 • Uporaba mask in komunikacija

Pri poučevanju je obrazna mimika bistvenega pomena. (5) Neverbalna komunikacija predstavlja pomemben korak v učnem procesu. Učenci in dijaki morajo za dobro razumevanje in občutek varnosti učitelja tako slišati kot tudi videti. Prikrit obraz negativno vpliva na odnos med učiteljem in učencem. Zlasti pri mlajših učencih lahko uporaba obrazne maske poveča občutek tesnobe in negotovosti ter jim onemogoča razumevanje predstavljene snovi.

 • Okoljski vidik in uporaba mask

Slovenske šole smo EKO in Zdrave šole. Dolgoročna vzdržnost družbe je odvisna od njenega odnosa do okolja. Trenutno početje ne sledi tem smernicam. Mask za enkratno uporabo se ne reciklira. Sodijo v splošne odpadke in predstavljajo veliko breme za okolje.(6) Prav tako se morajo menjavati vsaki dve uri.(7)

 • Vrnitev v vrtce in šole za vse

Korektno do učencev je, da se vrnejo vsi. V številnih državah EU želijo pouk simbolično pripeljati do konca pred nastopom poletnih počitnic. Objavili so tudi jasne načrte: AvstrijaDanskaNemčijaNorveška, Švedska.

 • Ustavna pravica otrok do izobrazbe 

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je obvezno. Država je v skladu z Ustavo dolžna zagotoviti enake možnosti izobraževanja za vse otroke. Dvomljivi kriteriji izbora učencev povzročajo negativno diskriminacijo. Po kakovosti pouk od doma v nobenem pogledu ni primerljiv s klasičnim načinom poučevanja v razredu in številnim otrokom odvzema ustavno zagotovljeno možnost pridobivanja ustrezne izobrazbe. (Spitzer, 2014)

 • Socialna distanca

Pri otrocih je nemogoče in nečloveško zagotoviti socialno distanco. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ prelaga odgovornost na učitelja. Zato zahtevamo ponovno presojo smotrnosti 3. člena tega odloka.

 • Napovedi za jesen

Nespoštljivo do šolajočih je, da že sedaj za jesen napovedujete kombinirano delo na daljavo in v šoli. Vsak bolan otrok sodi v domače okolje – ne glede na vrsto bolezni.

 • Prihodnost

Vaše odločitve in ukrepi bodo pustili nepopravljivo škodo učencem in njihovim družinam. Kakovostno šolstvo predstavlja hrbtenico vsake uspešne družbe. Vključevanje učiteljev v procese odločanja je izjemnega pomena. Učiteljeva avtonomija je samo na papirju. Apeliramo na vas, da v svoje odločitve neposredno vključujete učitelje praktike in ostale soudeležence pedagoškega procesa.

Vse odločitve so enostransko sprejete – brez sodelovanja praktikov in ljudi, ki delajo z otroki. Rezultat so neživljenjska in neuresničljiva pravila, posledice le-teh pa nosijo otroci in mi kot izvajalci.

PRAVIČNOST, ENAKOPRAVNOST in EMPATIJA so temeljne človeške vrednote, ki jih moramo v šoli razvijati. Upoštevanje navodil, ki jih zapovedujete, tega ne omogočajo.

 • Adina Deučman, prof. ang. in geo.
 • Renata Filipič, učiteljica kem.
 • mag. Boris Hartman, soc. ped.
 • Brigita Pećanac, prof. raz. pouka
 • Alenka Lukač, prof. ang. in ped.
 • Uroš Mikolič, dr. vet. med.
 • Tanja Radujković, prof. ang. in slo.
NIJZ Koronavirus Priporocila
NIJZ Koronavirus Priporocila
 1. Glede na informacije, ki jih spustijo v javnost, vseeno mislim da se prehitro pošilja otroke v šole! V zadnjih treh tednih so odkrili 68 primerov (9+11+5+5+0+0+6+3+1+1+4+3+3+1+2+1+1+0+1+0+1), dokler ne bojo jasno povedali kako so se te osebe okužile, bom pač skeptičen. Zanima me, če so bile te osebe zaposlene v trgovini, je bilo med njimi zdravstveno osebje, so to delavci v proizvodnji, učitelji(ce),… Če odštejemo DSO-je in so se ostali okužili v službah, potem ne razumem zakaj v šole pošiljamo otroke?

  – Socialno-ekonomski vidik
  zaprtje šol nesorazmeren ukrep?????? wtf?
  Šolanje na daljavo nudi prav vse možnosti, da bi lahko bilo veliko bolj učinkovito, ampak z eno do dvema urama predavanj na teden to pač ne gre. Če bi delali po urniku in bi učitelji predavali sami v učilnicah, bi bilo pa verjetno drugače.
  – Psihološki vidik
  ???? ja in, ali to pomei, da ne bi smeli zapreti šol
  – Uporaba mask in ostali zaščitni ukrepi
  naj ostanejo doma
  – Uporaba mask in komunikacija
  tesnobo povzroča tudi zavedanje, da je zaradi tebe nekdo v bolnici
  – Okoljski vidik in uporaba mask
  potem je najbolje ostati doma
  – Vrnitev v vrtce in šole za vse
  naj vsi ostanejo doma, ne pa da jih v šole silimo zaradi gospodarstva
  – Ustavna pravica otrok do izobrazbe
  ali imajo otroci ustavno pravico do staršev, starih staršev in neogrožanja s strani države
  – Socialna distanca
  naj ostanejo doma
  – Napovedi za jesen
  zakaj je nespoštljivo? in sem prepričan da obstajajo bolezni, kjer je od domačega okolja primernejša bolnica
  – Prihodnost
  škoda vedno bo vedno ne glede na ukrepe, drušba bo pa sigurno uspešnejša, če bo preživela!

Komentarji so zaprti.