In se je zgodilo – DURS je objavil seznam neplačnikov in s tem odprl vrata lovljenja na čarovnice v Sloveniji. Seznam je razdeljen na dele, informacijska pooblaščenka pa je poskrbela, da se podatki ne bodo dali tako preprosto kopirati in iz njih delati novih baz podatkov:

Opozorilo Informacijskega pooblaščenca

Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah iz 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 13/2011-UPB4, 32/2012, 94/2012, v nadaljevanju ZDavP-2) opozarjamo, da s temi podatki ni dovoljeno vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi ni dovoljeno vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Takšno ravnanje bi pomenilo kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) – prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Spodaj je objavljen seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen zakonodajalca je, da se z javno objavo davčnih neplačnikov krepi davčno kulturo, izboljša plačilno disciplino ter spodbudi k prostovoljnemu, pravilnemu in pravočasnemu obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti. (vir)

Kje lahko najdete podatke:

Seznam neplačnikov pravnih oseb v velikostnem razredu nad 20.000.000,00 eur

  • Maxicom d.o.o.

Seznam neplačnikov pravnih oseb v velikostnem razredu od 10.000.000,01 eur do 20.000.000,00 eur

  • HTC DVA d.o.o.
  • Vegrad d.d.

durs

[advanced_iframe securitykey=”da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709″]