Facebook so v zadnjem času preplavile fotografije nabiralcev gob in njihovih gobarskih izplenov. Ponavadi ne gre za eno gobo, ampak za cele košare. Glede na to, da imamo v Sloveniji Pravilnik o varstvu gozdov, kjer so zapisane količine gob, ki jih lahko naberemo, se je potrebno zavedati, da nas lahko oglobijo inšpektorji, če presežemo količine. Predvsem pa se moramo zavedati, da bi mogoče še kdo drug rad nabral kakšnega jurčka in ga pokazal na Facebooku.

Poleg tega moramo biti pri nabiranju pozorni tudi na to, kdo je lastnik gozda – če se lastnik gozda sam ukvarja z nabiranjem in prodajo, lahko prepove nabiranje gob na svojem ozemlju, vendar mora biti to označeno pri dostopu v tak del gozdu.

Po drugi strani pa, ko gremo v gozd, se moramo zavedati, da nismo tam sami in če ne poznamo gob, jih pustimo, da jih mogoče naberejo tisti, ki jih poznajo. Predvsem pa poskušajmo gozd pustiti čist in nikar ne bodimo preveč pohlepni – pustimo še kakšno gobo za ostale nabiralce.

Koliko gob lahko naberemo v gozdu piše v 43. členu Pravilnika o varstvu gozdov:

(1) Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv, plodov, mahov in kostanja ter 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.