Franček, slovar slovenskega jezika za otroke je mlajši brat slovarskega portala Fran. Na Frančku bodo namreč mladi lahko našli pomene besed in od kod izvirajo. Portal ustvarjajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU in bo namenjen osnovnošolcem in učencem začetnih razredov srednjih šol.

Franček nastaja s prostovoljno pomočjo učiteljev in učencev 21 šol po Sloveniji in v sklopu projekta ministrstva za kulturo s finančno podporo Evropske unije, javno bo povsem dostopen ob koncu projekta, leta 2021. Pri njem sodelujejo raziskovalci z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, strokovnjaki Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in podjetja Amebis.

Na spletnem naslovu https://www.franček.si/ so zametki portala, ki je zaenkrat namenjen zgolj interni uporabi v okviru projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika. Zaenkrat lahko iščete samo izbrano geslo (hči). Kmalu pa bodo dodane tudi ostale funkcionalnosti, ki bodo omogočale iskanje besed, prijavo in izbiro zahtevnosti (razreda).

Francek slovar slovenskega jezika za otroke
Francek slovar slovenskega jezika za otroke