Ideja o referendumu, da bi RKC odvzeli gozdove, podarjene pod sumljivimi okoliščinami po letu 1991, ni moja. Namreč, RKC je dobila po osamosvojitveni vojni nazaj gozdove in posesti, ki jih je že leta 1858 za velik denar prodala jeseniškim fužinarjem … In ob referendumu zahtevajmo nazaj tudi odškodnino za ves ta čas, ko si je lastila nekaj, kar že stoletje ni bilo njenega.

Se kdo sprašuje, če sem padel na glavo? Ne! Je pa zanimiv članek na to temo že leta 2016 napisal Borut Mekina in v njem opozoril na početje določenih ljudi po osamosvojitveni vojni.

V Mladini so objavili pogodbo, ki so jo pridobili iz Arhiva Slovenije in na podlagi katere je cerkev z dovoljenjem tedanjega papeža Pija IX. več kot 160 kvadratnih kilometrov gozdov v Triglavskem narodnem parku, v okolici Radovljice, na Jelovici in Pokljuki,, z Blejskim otokom vred, pred več kot 150 leti prodala  jeseniškim fužinarjem, ki so jih čez čas prodali Kranjski industrijski družbi, ki je bila odgovorna za jeseniško železarstvo in je bila leta 1895 zaradi gospodarskih težav podržavljena.

Glede na to, da RKC zahteva “nadomestilo” za popravilo krivic, ki so se ji dogajale in predvsem prepočasno urejanje tega področja s strani države, bi bil sedaj čas, da se stopi njim naproti in se z referendumom konča to stanje – ko mora država plačevati milijone RKC za nekaj, kar sploh ni bilo njeno, ampak je bilo “predano v njihovo last” zaradi bivšega pravosodnega ministra Lovra Šturma in bivšega kmetijskega ministra Jožeta Osterca.

Prav tako ni nihče upošteval, da se morajo pri denacionalizaciji upoštevati tudi nove investicije – ves ta čas je nekdo skrbel za gozdove. Vendar je leta 1992 vlada Lojzeta Peterleta na svoj zadnji večer izdala navodilo, po katerem se povečanje vrednosti podržavljenih gozdov ni smelo ugotavljati! Ustavno sodišče je to odločbo leta 1993 razveljavilo, vendar država nikoli ni zares računala investicij v gozdove.

Ideja, da bi narod odločil o lastništvu gozdov in posesti, ki jih je “dobila” RKC zaradi določenih interesov posameznikov se mi zdi vse bolj smiseln. Namreč, čeprav ima država vzvode, se jih očitno ne želi uporabiti, predvsem pa so interesi drugačni. Da tega, da RKC ne plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, niti ne omenjam.

Jezero Jasna