Vlada je na današnji redni seji sklenila, da se 4. maja odpirajo frizerski in kozmetični saloni, 20. aprila pa določene trgovine s tehničnim blagom. Še vedno velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve in storitve iger na srečo.

Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020:

V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. lekarne,
 3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 5. kmetijske prodajalne,
 6. bencinske servise,
 7. banke,
 8. pošto,
 9. dostavne službe,
 10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
 12. prodajalne s hrano za živali,
 13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
 14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
 16. prodajalne do velikosti 400 mprodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
 17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
 18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
 19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
 21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
 22. frizerske in kozmetične salone,
 23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
 24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) V prodajalnah iz 15. in 16. točke prvega odstavka tega člena lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.«.

Obljubljenih tri milijone mask je bila prevara Pocivalsek je bil nategnjen Tonin lagal
Obljubljenih tri milijone mask je bila prevara Pocivalsek je bil nategnjen Tonin lagal