svoboda govora svoboda govora

Svoboda govora ne vključuje obrekovanj, groženj, razžalitev, razpihovanja sovraštva

Svoboda govora je zadnje čase ena izmed zelo pogosto uporabljenih besed, prav tako pa je to tudi ena izmed najbolj napačno interpretiranih besednih zvez. V času družbenih omrežij, ko ima vsak možnost, da javno pove svoje mnenje in ko je vsak strokovnjak za vse, pa se je potrebno zavedati, da svoboda govora ne vključuje obrekovanj, groženj, razžalitev, razpihovanja sovraštva!

Moja svoboda se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Ampak pri svobodi govora imamo zakon, ki določa kaj si lahko interpretiramo kot svobodo govora in kaj sodi med obrekovanja, grožnje, razžalitev, razpihovanja sovraštva in kakšne so posledice za takšno “svobodo govora”, kot si jo marsikdo predstavlja v Sloveniji.

Najprej se moramo zavedati, da za vsako svojo besedo, ki jo izrečemo ali napišemo odgovarjamo. Sam lahko razumem, da ima nekdo mnenje, ampak to mnenje še ne pomeni, da to tudi res drži. Če gre korak dalje in s svojim “mnenjem” grozi, žali, obrekuje ali pa celo razpihuje sovraštvo ali nestrpnost, pa ga lahko to precej stane – tudi do dve leti zapora ga lahko pričaka za takšno dejanje.

Kazenski zakonik RS (vir):

Grožnja – 135. člen

  • Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Razžalitev 158. člen

  • Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.

Obrekovanje 159. člen

  • Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti 297. člen

  • Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Dejstvo je, da je politika v Sloveniji naredila zelo veliko škodo na tem področju. Politiki so postavili meje, ki so jih njihovi sledilci zgolj premikali nižje in nižje. Kajti, če lahko premier žali novinarke s presstitukami, potem bodo njegovi sledilci šli še korak dlje in ne bodo samo žalili, ampak bodo tudi grozili. In to je postal modus operandi na družbenih omrežjih v Sloveniji.

Ker ti ljudje grozijo v “varni senci anonimnosti internetov” in ker ljudje, ki jih žalijo in ji grozijo ne vlagajo tožb za žalitve, se to vse bolj razrašča in širi. Požar, ki se je tako razplemtel v Sloveniji, bo težko ustaviti.

Če bo kdorkoli želel to spremeniti, bo potreboval veliko volje in še več energije. Ampak takoj se bodo našli ljudje, ki bodo začeli kričati, da jim nekdo “krade” svobodo govora. Ampak saj ne vedo kaj to pomeni, kajne?