Očistimo Slovenijo – 15. septembra 2018 bo tretjič v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija. Organizatorji so dodali k akciji še besedno zvezo “še zadnjič”, ker si želijo, da ne bi bilo več potrebnih takšnih akcij, ampak bi se to zgodilo z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Tretjo soboto v septembru bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale.

K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Več informacij o akciji na naslovu: https://www.ocistimo.si/