Ali ste vedeli, da vas od danes lahko, če boste kršili odloke, kaznuje inšpektor Urada Republike Slovenije za kemikalije,? No, jaz niti nisem vedel, da obstaja takšen inšpektor. Vlada je za boj proti neposlušnim državljanom Slovenije, ki bodo kršili njihove odloke dodala v PKP7 55. člen, ki omogoča vsem mogočim in nemogočim inšpekcijam, da opravljajo inšpekcijski nadzor. Da prav ste prebrali – še več kaznovanja državljanov, ker je vlada popolnoma pogrnila pri reševanju Covid-19 situacije. 2697 mrtvih imajo na svojih ramenih in za to je potrebno kaznovati državljane!

Vlada, ki je v dneh pred novim letom rahljala ukrepe, se očitno zaveda, da je to storila na škodo državljanov. Da število okuženih, ki bi moralo že dlje časa padati ne pada je jasno vsakomur. Da ukrepi, ki jih sprejema vlada in zaradi katerih smo zaprti nekateri že 3 mesece znotraj meja svojih občin pač ne delujejo. Zakaj si ne nalijejo čistega vina in priznajo, da so “failali” in da so krivi za številne mrtve in situacijo, ki se dogaja v Sloveniji.

Kaj torej pravi 55. člen PKP7?

Ne glede na 46.a člen Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZNB) nadzor nad izvajanjem ukrepa iz prvega odstavka 39. člena ZNB pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti oziroma nalog in pooblastil Policije, poleg Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, opravljajo tudi:

 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
 • Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 • Finančna uprava Republike Slovenije,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 • Inšpektorat za javni sektor,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • Urad Republike Slovenije za kemikalije,
 • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 • Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
 • Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
 • Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji,
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
 • Urad Republike Slovenije za meroslovje,
 • Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost,
 • Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije,
 • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 • Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
 • Policija

Da. Očitno imamo v Sloveniji veliko inšpektorjev, ki bodo v naslednjih dneh hodili naokrogi in kaznovali kršitelje odlokov. Ker palica je edini način vladanja Janeza Janše, ki vsak dan znova dokazuje, da mu je situacija pobegnila iz rok in da je sedaj na vrsti kaznovanje nič krivih državljanov.

Cicero je imel prav. Bližje, ko je konec imperija, bolj nori so njegovi zakoni.

Vlada ni bila pripravljena na 2. val Covid 19 zato krivdo vali na medije in drzavljane
Vlada ni bila pripravljena na 2. val Covid 19 zato krivdo vali na medije in drzavljane